Hoppa till huvudinnehåll

Mental hälsa och stressrelaterade besvär

Som sjukgymnaster/fysioterapeuter arbetar vi med ett helhetsperspektiv som utgår från både kropp och själ. Begreppet kropp inom fysioterapivetenskap betyder upplevelsen av kroppen och dess förmåga till rörelse i förhållande till kognitiva, emotionella och sociala faktorer. Kroppen är basen för människans existens och möjlighet till utveckling och livsglädje. Målsättningen i behandlingen är ett förbättrat mående såväl fysiskt som psykiskt.

Sjukgymnasten/fysioterapeuten arbetar med att stärka patientens kropps- och känslomedvetande via rörelser, manuell behandling och samtalsmetodik. Användbart både i gruppform och individuellt.

KBT - kognitiv beteendeterapi

En psykoterapeutisk behandlingsmetod. KBT bygger på teorin om att en stor del av vårt beteende är inlärt. Som beteende i KBT räknas förutom handlingar även tankar, känslor och kroppsliga reaktioner. Fokus i terapisamtalen ligger ”här och nu”. Behandlingen är strukturerad och bygger på ett aktivt samarbete mellan terapeut och patient med en tydlig agenda. KBT har ett starkt forskningsstöd som effektiv behandlingsmetod för en mängd problemområden till exempel vid depression, oro/ångest, fobi, socialfobi, paniksyndrom samt stressrelaterade besvär. Utmärkande för KBT är att den syftar till att förändra beteende, att den är handlings- och målinriktad.

Medicinsk yoga

Hathayogan är den mest kända formen av yoga ur vilken de flesta andra yogaformer härstammar. Genom att träna kroppen vill man i hathayoga nå sinnet och därmed finna inre balans. Mjuka fysiska rörelser och positioner kombineras med andningsövningar och meditation för att uppnå ett hållbart fysiskt och psykiskt välbefinnande. Vetenskapliga studier har visat att hathayoga kan användas för att hjälpa individer med Astma, KOL och Hjärt-kärlsjukdomar att kontrollera symtom och andfåddhet. Hathayogan kan vara ett effektivt sätt att lära sig nya andningstekniker för fördjupad andning vid oro, ångest och stress. Hathayogan kan praktiseras individuellt eller i grupp.

MediYoga

Ett svenskutvecklat terapeutiskt system, användbart både i gruppform och individuellt. Enskilda fysiska övningar och ställningar sätts ihop med andnings- och koncentrationstekniker. Korta enkla yogapass kombineras med djupverkande meditationer för att skapa specifika terapeutiska effekter. Efter en kort tids träning kan man använda övningarna självständigt. Vetenskapliga studier har visat goda resultat när det gäller behandling av olika stressrelaterade besvär, sömnstörning, rygg-, nackproblem, spänningshuvudvärk, migrän, högt blodtryck med flera. För närvarande pågår ett flertal forskningsprojekt i Sverige.