Hoppa till huvudinnehåll

Våra tjänster

Företagshälsa

Människor som mår bra, jobbar bra, och när människor jobbar bra går företagen bra

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Vi vet att företag och organisationer som satsar på sina medarbetares livskvalitet gör en lönsam investering. Att systematiskt och förebyggande arbeta med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering leder till förbättrad produktivitet och sänkta kostnader. Därför erbjuder Feelgoods medarbetare allt som behövs för det moderna arbetslivet och har en metod för att arbeta strategiskt så att varje kund kan nå sina mål. 

Nya arbetsformer, nya och förändrade jobb, liksom digitaliseringen, skapar både nya möjligheter och utmaningar för människor och organisationer. Feelgood har ett heltäckande utbud av tjänster anpassade för det moderna arbetslivets förutsättningar. 

Mer om hur vi hjälper er med företagshälsa

Organisation och ledarskap

Friskare organisation, hälsofrämjande ledare och hållbara medarbetare

Ett gott ledarskap, tydligt och coachande, är en viktig friskfaktor i arbetslivet och kan göra en betydande skillnad för er organisations resultat. Chefen har stor påverkan på den upplevda arbetsmiljön och medarbetares prestation, och behöver rätt kompetens och stöd för att skapa bästa möjliga förutsättningar för sina medarbetare, och därigenom goda resultat. 

Tillsammans med ledarskapet är varje medarbetares agerande av stor betydelse för ett positivt, hälsosamt och stimulerande arbetsklimat. Tydliga mål, passande krav och rätt stöd behövs för att uppnå väl fungerande grupper med motiverade, självstyrande och samspelande medarbetare.

Feelgood är bra på att få människor att utvecklas och förstå sig själva. Vi belyser samband och faciliterar interaktionen mellan individ, grupp och organisation. Med resultatfokuserade insatser inom arbetsmiljö och hälsa bidrar vi till friskare organisationer, hälsofrämjande ledare och hållbara och friska medarbetare.

Mer om hur vi hjälper med organisation och ledarskap

Skadligt bruk

Lönsamt och effektivt att hantera skadligt bruk i arbetslivet

Fortfarande visar erfarenheten att såväl alkohol- som narkotikaproblem upptäcks för sent, när det redan fått synbara konsekvenser för den enskilde och arbetsplatsen. Detta trots att det finns metoder för att upptäcka skadligt bruk (ofta kallat missbruk) tidigt. Arbetslivet är en viktig arena för insatser mot skadligt bruk. Det finns effektiva metoder och goda förutsättningar att erbjuda behandling. 

Vi hjälper företag och organisationer i hela Sverige att hantera skadligt bruk i arbetslivet på ett professionellt, handfast och effektivt sätt. Vi ger konkret hjälp med allt ifrån en förebyggande policy till utredning och behandling i akuta individärenden. Arbetsgivare och arbetstagare får ökad kunskap genom rådgivning, chefsstöd och utbildning speciellt anpassad för arbetslivet. Insatserna har alltid arbetsplatsen i fokus, där omsorg om människan går hand i hand med en framgångsrik företagsamhet.

Mer om hur vi hjälper er vid skadligt bruk

Feelgood Plus

Digital frisk- och sjukvård för privatlivet

Idag finns inga vattentäta skott mellan jobb och privatliv. En dålig arbetsdag följer ofta med hem och oro hemma påverkar lätt prestationen på jobbet. Därför har vi skapat Feelgood Plus som komplement till den vanliga företagshälsovården.

Feelgood Plus är en digital frisk- och sjukvårdstjänst som kompletterar företagshälsovården genom att täcka privatlivet, medarbetares hälsa efter arbetstid, och medarbetarnas nära och kära. Till skillnad från andra digitala vårdtjänster erbjuder Feelgood Plus även friskvård för när man inte är sjuk och vill undvika att bli det. 

Mer om hur vi hjälper er med privat frisk- och sjukvård