Hoppa till huvudinnehåll
Person går i trappa

Karriär Jobba med det större hälsoperspektivet

Många av våra medarbetare lockas av att arbeta med hälsofrågor i ett större perspektiv och av att få komma in i ett tidigt skede, där man arbetar förebyggande med hälsa och skapar en god arbetsmiljö som främjar det friska. Med en hög utbildningsnivå och många olika specialistkompetenser har vi en samlad kunskap som våra kunder värdesätter.

Experter med ett konsultativt arbetssätt

Med visionen Sveriges friskaste kunder är vår uppgift att vara experter inom de olika delarna av företagshälsa för att komma med förslag till vad kunden bör göra. Nyckeln i vårt arbete är ett konsultativt arbetssätt. Det innebär att vi tillsammans med kunden utvecklar en gemensam bild av vad de behöver och deras förutsättningar. Vi ska bidra till deras utveckling genom att föreslå strategiska insatser och åtgärder. Vi stödjer kundens interna processer och verksamhet. Vi påvisar effekter och nytta av investeringen som kan bidra till bättre ekonomiskt resultat. Det är så vi närmar oss partnerskap och långvarigt samarbete. Vår arbetsmetod för att åstadkomma detta är Feelgoodmetoden

Värderingar som bygger på eget ansvar

  • Innovativ - vi är nytänkande och driver utveckling och förnyelse.
  • Positiv - vi tänker positivt och ser möjligheter i det vi gör.
  • Resultatdriven - vi fokuserar på att leverera resultat i det vi gör.
  • Helhetssyn - vi har ett helhetsperspektiv 

Vad innebär våra värderingar för dig som medarbetare? Att arbeta på Feelgood innebär att få ta ett stort eget ansvar och fullt ut använda din kompetens. Personligt ansvar, hög kvalitet, nära kundkontakter och egna initiativ på alla nivåer är viktigt för oss. Vi hjälper våra medarbetare att lyckas genom att ge uppdrag som utmanar, erbjuda internutbildning och coachning. Allt för att låta dem växa och utvecklas.

Vad kan du jobba med på Feelgood?

Våra medarbetare är allt från läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter till beteendevetare, psykologer, organisationskonsulter, arbetsmiljöingenjör, personliga tränare och ergonomer. De flesta jobbar inom företagshälsa, men också inom organisation och ledarskap samt med skadligt bruk i arbetslivet. Några arbetar också med de delar av vår fysioterapi, hälsocoachtjänster och träning som vänder sig till privatpersoner. Vidare har vi naturligtvis tjänster inom försäljning, ekonomi, marknad, it, affärsutveckling osv. Vi finns runt om i hela Sverige.

Specialister på hälsa och arbetsmiljö

Vårt uppdrag som specialister på hälsa och arbetsmiljö är definierat i lagrum. Enligt lag ska arbetsgivaren svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Med företagshälsovård menar man en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. 

Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser och ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Läs mer om vårt erbjudande.