Hoppa till huvudinnehåll

Feelgood jobbar digifysiskt Vår digitalisering stärker närheten till våra kunder

Feelgood har ett starkt erbjudande av digitala hälsotjänster och utvecklar ständigt fler. Den digitala tekniken gör oss mer tillgängliga, effektiviserar både för oss och våra kunder och skapar möjligheter till nya innovativa tjänster. Samtidigt kräver vår verksamhet också mellanmänsklig kontakt där vi behöver finnas fysiskt över hela landet, för våra kunder och ute i verkligheten på deras arbetsplatser. Hälsa är en helhet, och allt hänger ihop. Våra digitala tjänster är därför en självklar del av vårt helhetserbjudande och de finns inom alla de områden vi arbetar med.      

För oss är det viktigt att vår digitala utveckling inte sker på bekostnad av, utan istället förstärker närheten till våra kunder. Vår styrka ligger i vår fysiska närvaro över hela landet och våra möten med hundratals människor varje dag – i kombination med de möjligheter och den förbättrade tillgänglighet som den digitala tekniken öppnar upp för. 

videobesök

Videobesök

Få kan ha undgått den kraftigt ökande förekomsten av videoläkare och videobesök inom primärvården. På samma sätt finns naturligtvis alla Feelgoods yrkeskategorier tillgängliga på video. Våra kunder kan besöka våra läkare, psykologer, fysioterapeuter, sjuksköterskor, personliga tränare, hälsoutvecklare eller ergonomer likväl i ett webbaserat virtuellt besök. Lösningen är speciellt utvecklad för säker kommunikation inom hälsovården.

Videobesök är ofta en bra lösning för att spara restid och inte behöva lämna jobbet för ett besök hos företagshälsovården, eller hemmet vid en sjukskrivning. Det fungerar också väldigt bra för flerpartsmöten i en rehabprocess, där deltagarna inte befinner sig på samma plats, eller för uppföljningsmöten efter ett första fysiskt möte.

E-utbildningar

Feelgood har ett eget produktionsteam som skapar e-utbildningar tillsammans med våra ämnesexperter. På så sätt säkerställer vi hög kvalitet och att vi snabbt kan möta specifika kundönskemål. Vi har en mängd färdiga e-utbildningar inom arbetsmiljö, rehabilitering, beroendefrågor med mera och producerar ofta kundspecifika kurser.

Vi har också goda erfarenheter av kombinationen av e-utbildningar och efterföljande personbesök / workshops (så kallat "blandat lärande"). På så sätt kan man utnyttja skalfördelarna och kostnadseffektiviteten i en e-utbildning, och samtidigt få det kundspecifika och den fördjupning ett fysiskt möte eller utbildning kan ge. Se smakprov och läs mer om våra e-utbildningar

Webbinarier

Feelgood arrangerar regelbundet korta kostnadsfria webbaserade seminarier för våra kunder. Vi vänder oss till chefer, HR och arbetsmiljöansvariga med relevanta teman inom hälsa och arbetsmiljö.

Stress- och livsstilsprogram

Ett värdefullt verktyg när stress och återhämtning är de största hälsoutmaningarna, vilket allt oftare är fallet. Medarbetaren besvarar frågor om stress och livsstil och bär en mätare på kroppen under en kort period, för att mäta stress, återhämtning, sömnkvalitet och fysisk aktivitet (via hjärtats EKG-signal). Resultaten visas i appen och användaren får personlig återkoppling av en erfaren coach. Ett motiverande samtal samt kunskap och verktyg för en mer hållbar vardag. Vid behov erbjuds vidare coachning och uppföljning, inklusive nya mätningar.

mobil i handen

KBT online

Digital insats i kognitiv beteendeterapi, som används som komplement till samtalskontakt med en av Feelgoods psykologer. Ett strukturerat självhjälpsmaterial som är effektivt, lättillgängligt och enkelt att använda, och som forskningen bevisat fungerar. Idag finns följande program: Ångesthjälpen, Oroshjälpen, Stresshjälpen och Sovhjälpen.

Frisklinjen - frånvarostatistik

Sjuk- och friskanmälningstjänsten Frisklinjen ger tydlig överblick, signaler i realtid och viktig kunskap om en organisations sjukfrånvaro. Strukturen i det hälsofrämjande arbetet förstärks, och chefer får stöd i att arbeta effektivt med hälsa, identifiera rehabiliteringsbehov i god tid samt minska sjukfrånvaron. Läs mer om Frisklinjen

Medarbetarpulsmätning - ta pulsen på organisationen

En modern medarbetarundersökning med frågor som täcker AFS 2015: 4. Baserat på resultaten och önskade beteendemässiga förändringar kan ni välja ut frågor för nya mätningar och få till värdefulla kontinuerliga "pulserande" mätningar i hela, eller delar av, organisationen. Enklare och mer flexibelt än många medarbetarundersökningar, och fokuserar på vad medarbetarna själva kan göra för att förbättra sin situation.

We+ - digitalt verktyg som främjar hälsa i gruppform

We+ är en social motionstjänst  med uppmuntran och positivt grupptryck i mindre grupper online. Främjar hälsa, skapar gemenskap och verkar förebyggande mot ohälsa på ett sätt som alla kan delta i.

webbportalen

Webbportalen - enkel väg in till din företagshälsa 

Utöver exemplen på tjänster ovan erbjuder vi en rad verktyg som underlättar våra kunders kontakt med oss och den administration som är kopplad till företagshälsovården. Viktigast är vår välanvända och uppskattade webbportal, som fungerar som en plattform för våra kunders kontakt och samarbete med oss. I portalen kan våra kunder bland annat beställa tjänster och rådgivning, följa en beställning, hämta fakturaunderlag, hantera frisk-och sjukanmälan, se sammanställningar av rehabiliteringsinsatser och kostnader, anmäla avvikelser och hitta relevant information för samarbetet med oss.

Portalen möjliggör kontakt med Feelgood när som helst, var som helst och är en viktig del av att vara tillgängliga och nära chefer och HR. Fokus ligger på användarvänlighet och funktionalitet och vi utvecklar portalen löpande med lyhördhet för våra kunder.

hand i vatten

Feelgood Plus - frisk hemma och frisk på jobbet

Som dina medarbetare mår hemma mår de på jobbet. Och mår man bra får man mer gjort. Som arbetsgivare tjänar du på att ta hand om dina medarbetares hela hälsa. Med Feelgood Plus kompletterar du den vanliga företagshälsovården genom att täcka även privatlivet. 

Användarna får tillgång till snabb och smidig vård online, där en bred kompetens erbjuds för rätt vård vid rätt tillfälle. Såväl läkare och psykolog som fysioterapeut/sjukgymnast och personlig tränare finns tillgängliga för digitala besök. Feelgood Plus är dessutom en väg till betydligt snabbare ortopediska operationer för dem som fått remiss och väntar i kö. Allt finns samlat i en lättanvänd app. Feelgood Plus har även friskvård för när man inte är sjuk och vill undvika att bli det. Läs mer om Feelgood Plus