Hoppa till huvudinnehåll

Feelgoodmetoden Behovsinriktad metod som säkerställer resultat

Navet i vårt arbete är Feelgoodmetoden som skapar koppling mellan behov, mål och handling. En effektiv arbetsmetod som sätter allt vi gör i ett målfokuserat och konkret sammanhang för effektiva insatser. Vi konkretiserar och organiserar hälsoarbetet och presentera det gediget och lättöverskådligt. Ordning och reda, tydliga riktlinjer och leveranser ger dig som kund både kontroll och ett ännu skarpare resultat. Feelgoodmetoden säkerställer ett mätbart och synligt resultat där du får effekt av din investering. Tillsammans kommer vi att:

 • Analysera behoven i er organisation.
 • Komma överens om fokusområden och konkreta effektmål.
 • Skräddarsy insatser för att uppnå effektmålen.
 • Utvärdera kontinuerligt att båda parter styr mot effektmålen.  
Feelgoodmetoden - grafik
 1. Behovsanalys och val av fokusområden
  Vi vet att det inte går att arbeta med allt på samma gång, så vi vill fokusera på de viktigaste områdena som styr mot ert önskade läge. 
 2. Effektmål och mätmetod
  Utifrån prioriterade utvecklingsområden sätter vi tillsammans effektmål på det ni vill uppnå. Vi kan stödja er i målformuleringarna och bedöma vad som är realistiskt. Utifrån effektmålen väljer vi även lämpliga mätmetoder, kontrollmått och indikatorer, för uppföljning.
 3. Design av samarbetet
  När vi vet vart vi ska, fastställer vi en gemensam plan och fördelar ansvaret. I planen framgår: bakgrund, utgångsläge och fastslagna effektmål; vilka insatser som ska genomföras; var, när, hur och vem som är ansvarig; hur vi följer upp samarbetet och målen.
 4. Genomförande av insatser
  Vi genomför rätt insatser, enligt planen och därmed i riktning mot era mål.
 5. Vi når mål och utvärderar
  Utifrån effektmålen och med hjälp av mätmetoderna utvärdera vi att vi har uppnått förväntad effekt.
 6. Vi tar nästa steg tillsammans med nya mål i sikte
  Efter uppnådda mål är det dags att titta mot nästa nivå. Behövs utifrån det nya läget ytterligare förbättringar inom samma område? Eller ska vi kanske gå vidare till nästa fokusområde? Med hjälp av samma process kan vi nu sätta vår nya plan och fortsätta samverka, enligt Feelgoodmetoden.