Hoppa till huvudinnehåll
Kugghjul

Digital utveckling

Vi har en modern pragmatisk och resultatfokuserad syn på digital utveckling. Vi tror på att utveckla och leverera enkla och konkreta lösningar som ständigt vidareutvecklas och förbättras och som skapar konkret värde för våra kunder, våra användare och för Feelgood. Vi strävar efter att göra digitala lösningar som är lättanvända, användarvänliga och som verkligen stödjer användarna i sina arbetsuppgifter. Vi tror på att utveckling av bra digitala lösningar kräver tvärkompetenta team med såväl tekniskt kompetenta som affärs- och verksamhetskompetenta personer.

Kultur och processer

Vi utgår från modern agiles fyra grundprinciper och arbetar med en produktbaserad och agil utvecklingsprocess som gör att vi kontinuerligt och enkelt kan förbättra våra system. Vi tror att välfungerande team är mycket viktigare än individuellt duktiga utvecklare, även om vi utgår från att alla vill ständigt utvecklas och lära sig att bli bättre på sitt hantverk. Vi ser misstag som en av de viktigaste grunderna i lärande, och vi vill ha en kultur där det är lätt att prata om misstag och processer som gör det lätt att snabbt åtgärda dem. Vi tror att en lustfylld, trygg, kreativ och leveransfokuserad arbetsmiljö som tar life/work balance på allvar är den bästa miljön för att utveckla system som användare vill använda - och som utvecklare vill arbeta i.

Design och systemarkitektur

Design är viktigt i alla aspekter av digital utveckling och KISS är vårt ledord! God design är viktigt för att användbarheten och användarupplevelsen i våra system ska bli så bra som möjligt, men också för att utvecklare och andra i utvecklingsteamen ska kunna arbeta effektivt och fokuserat. Vi har en tydligt modulariserad systemarkitektur, som förenklar arbetsfördelning, test och uppgradering av system, i form av en microservicebaserad systemarkitektur där enkla och tydliga HTTP/JSON API:er är fundamentala. Alla utvecklare kan och ska bidra till systemarkitekturen, men av naturliga skäl är det de mer seniora utvecklarna som tar mest ansvar i det arbetet.

Techstack

Whiteboards, papper och penna, diskussioner, konkreta arbetsmöten och en bra arbetsmiljö är våra viktigaste kreativa verktyg. Sedan använder vi Figma, Inkscape och Miro och andra design- och ritverktyg. Vi använder Vue.js för utveckling av våra webbappar och React Native för vår mobilapp och vi har ett eget design system. Vi använder Python för all backendutveckling och där använder vi också bl.a. FastAPI, Nginx, MongoDB och Redis. Vi har en välfungerande CI/CD pipeline där github, lintverktyg, enhetstester, Cypress, Jenkins och DockerHub är viktiga komponenter. Vår driftmiljö är helt Dockerbaserad och vi använder Rancher som egenhostad orkestreringslösning. Som stöd i det kontinuerliga utvecklingsarbetet använder vi Shortcut, Slack och vår interna Wikisajt.

Några utvecklarroller hos oss

  • Frontendutvecklare
  • Backendutvecklare
  • Tjänstedesigner
  • UX-designer
  • SRE (Site Reliability Engineer)
  • Produktägare