Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning rehabilitering

Våra utbildningar i rehabilitering tar avstamp i arbetsgivarens lagstadgade rehabiliteringsansvar. Det är viktigt att personer i chefsposition har grundläggande kunskap om detta eftersom de ofta har till uppgift att hantera eventuella rehabiliteringsärenden. Vilken är chefens roll när det väl händer? Men minst lika viktigt - vilka tidiga strategier kan chefen ha för att förhindra ohälsa på arbetsplatsen? Det förebyggande förhållningssättet är en genomgående röd tråd i våra rehabiliteringsutbildningar.  

Kvinna vilar i säng

Exempel på innehåll:

  • Chefens roll i det förebyggande arbetet
  • Arbetsoförmåga – vad är det?
  • Upprepad korttidsfrånvaro
  • Regler inom sjukförsäkringen
  • Sjukskriven arbetstagare
  • Ansvarsfördelning gällande rehabiliteringsprocessen
  • Rehabiliteringsprocessen
  • Vad kan företagshälsovården bidra med?
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Lagar och föreskrifter

Rehabiliteringsutbildning för chefer finns även digitalt (e-learning) och heter Tidiga signaler och rehabilitering. Läs mer om våra digitala utbildningar.