Hoppa till huvudinnehåll
hand i vatten

FAQ för arbetsgivare Vanliga frågor och svar om Feelgood Plus

Vem kan använda tjänsten?
Tjänsten vänder sig till den anställde på företaget som tecknat tjänsten, samt hens barn (1-17 år) och en anhörig (partner, förälder eller annan släkting över 18 år). Inloggning sker med personligt BankID.

Hur vet ni vem som är anhörig?
Den anställde registrerar själv sin anhöriga i appen. 

Hur använder man tjänsten?
Tjänsten är åtkomlig genom Feelgood-App för mobil eller surfplatta

Hur laddas appen ned?
Appen laddas ned från Google Play eller App Store. 

Vad kostar det?
Tjänsten är kostnadsfri för er som arbetsgivare.

För medarbetare/användare: Patientavgift om 100 kr för digitala sjukvårdsbesök dvs besök till läkare, psykolog och för fysioterapeut. Samtliga 21 regioner i Sverige har från och med 1 juli 2021 patientavgift, även om denna kan skilja sig mellan regionerna. 

Patientavgift betalas i samband med besök via betalkort. Högkostnadsskydd och Frikort gäller. 

Patientavgiften gäller från det kalenderår en fyller 20 år. Sjukvårdsbesök för ens barn och unga vuxna upp till 17 år är fortsatt kostnadsfria. Om du är förälder till en ung vuxen 18-19 år kan du registrera honom/henne som anhörig i appen, då det krävs egen inloggning när de är myndiga. Om du är 18-19 år och antingen anställd hos en arbetsgivare som erbjuder Feelgood Plus eller registrerad som anhörig så är dessa besök kostnadsfria.

Besök till Hälsocoach och personlig tränare är kostnadsfria för alla användare liksom Receptförnyelse.

Om medarbetaren blir hänvisad till fysiska besök på vårdcentral, utgår patientavgift enligt taxan i respektive region (landsting) där medarbetaren bor.

Feelgood ser även över möjligheten att erbjuda andra tjänster utöver det basutbud som nu finns. Dessa tjänster kan avgiftsbeläggas och det är helt upp till medarbetaren/användaren om hen vill köpa dessa tjänster eller inte.  

Är tjänsten förmånsbeskattad?
Feelgood Plus erbjudas kostnadsfritt till er som arbetsgivare. Därmed behövs ingen förmånsbeskattning för tjänsten, inte heller tillkommer några arbetsgivaravgifter.  

Vad gäller om man behöver ta prover eller träffa en läkare fysiskt?
Läkarna som tar hand om medarbetaren/användaren online kommer i första hand att hänvisa vidare till den fysiska sjukvården dvs den vårdcentral där man är listad.

Läkare på Doktor24 kan även beställa provtagning och informerar var proverna kan tas. Den läkare som ordinerat provet följer sen upp. Om det blir aktuellt med ett fysiskt besök så bokas det in på en vårdcentral eller specialistklinik som har avtal med offentlig vård.

Kommer en att behöva ”lista” sig för att använda Feelgood Plus?
Nej, Feelgood Plus är en digital vårdcentral och en behåller den vårdcentral där en är listad på. Det är denna en fortsätter att använda för fysiska besök. Är en osäker på var en är listad, kontaktar en närmaste Vårdcentral.

Kan jag som arbetsgivaren begära återkoppling på medarbetarens besök?
Nej, detta är en tjänst som hanterar privatrelaterade åkommor och är då jämförbar med att medarbetaren skulle gå till en vårdcentral.

Vilken återkoppling får jag som arbetsgivare?
I och med att Feelgood Plus erbjuder privat frisk- och sjukvård, får ni som arbetsgivare ingen medicinsk återkoppling. Däremot kommer din kontakt på Feelgood att kunna presentera statistik på hur många medarbetare som har aktiverat tjänsten.

Vad gäller om medarbetaren har en skada som har uppkommit på arbetet? Fysisk eller psykisk?
Om orsaken till att söka vård är arbetsrelaterad uppmanar vi medarbetaren att prata med sin närmaste chef eller HR för eventuell vidare kontakt med Feelgood företagshälsovård.

Vem avgör om det är privat frisk- och sjukvård eller företagshälsovård?
Feelgood Plus informerar tydligt i appen att det endast är privatrelaterade åkommor som hanteras av tjänsten. Är medarbetaren osäker så kontaktar hen en av Feelgood Plus vårdvägledare som gör en bedömning utifrån medarbetarens besvär. De nås vardagar mellan kl 8-17 på telefon 010-810 81 95 eller via e-post plussupport@feelgood.se.

Kan denna tjänst användas istället för företagshälsovård? 
Nej, Feelgood Plus hanterar privatrelaterad ohälsa, dvs erbjuder frisk- och sjukvård för privatrelaterad ohälsa och besvär eller förebyggande insatser för privatlivet. Arbetsrelaterad ohälsa eller besvär hanteras som tidigare av Feelgood företagshälsa. En vårdvägledare finns att nå för rådgivning om den anställde är osäker. Alla arbetsrelaterade besvär ber vi den anställde ta upp med sin närmaste chef eller HR. Viktigt att notera är att ni som arbetsgivare inte får återkoppling på medarbetarens besök, vilket ni får via besök i företagshälsan.

Ökar detta min administrativa börda som arbetsgivare?
Nej. Vi kommer att använda personuppgifter som ni redan har registrerat via företagshälsan: personnummer, namn och e-postadress. Samtliga medarbetare som finns i nuvarande personallista ansluter sig på egen hand genom att läsa användarvillkoren, godkänna dessa och är sen igång. Medarbetaren registrerar på egen hand sin anhöriga.

Måste de anställda fylla i en hälsoenkät där tidigare sjukdom exkluderas från tjänsten?
Nej, inga tidigare tillstånd exkluderas. Alla har samma rätt till tjänsten utan prövning. 

Flera anställda uppskattar hälsoundersökningen. Kommer den försvinna?
Nej, hälsoundersökningar kan anställda fortsätta göra om ni har det via företagshälsan.

I vilket system sker den digitala vården?
Plattform 24 är den digitala plattform och system som Feelgood Plus digitala leverans sker och vårdaktörer verkar inom. Den är utvecklad av Doktor24. Systemet är tryggt och säkert för patienten genom inloggning via BankID och kommunikationen är krypterad för utomstående. 

Medarbetarens ärende ligger aktivt under 3 dagar om följdfrågor uppstår, därefter stängs ärendet.

All journalföring i digitala besök sker i journalsystemet TakeCare, dvs det system som merparten av all journalföring exempelvis sker inom Region Stockholm (Stockholms läns landsting). Swedish MedCares vårdgivare (ortopediska operationer) omfattas av samma stränga krav på säkerhet och patient får med sig dokumentationen från kliniken efter avslutad behandling. 

Således sker all journalföring i ett helt annat journalsystem än det som Feelgood använder inom företagshälsovården – och så ska det vara. Här gör vi skillnad på privat- och arbetshälsa.

Om någon av de behandlande läkarna, psykologerna eller fysioterapeuterna/sjukgymnasterna gör bedömningen att det är arbetsrelaterade problem, kommer de att ge de adekvata råd som besvären kräver, men samtidigt be medarbetaren att kontakta närmaste chef eller HR för en eventuell vidare kontakt med företagshälsovården. 

Likaväl kan företagshälsans personal hänvisa till Feelgood Plus när vi möter medarbetare där problematiken är av privat natur.

Vilka är vårdgivare inom Feelgood Plus?
Feelgood har kvalitetssäkrat samarbetspartners. Följande vårdgivare ansvarar för frisk- och sjukvård:

 • Doktor24 - läkare och psykologer
 • Swedish MedCare - ortopediska operationer i Riga 
 • Feelgood - fysioterapeuter/sjukgymnaster, hälsocoacher och personliga tränare

Hur snabbt kan man få en operation?
Om man har en remiss utfärdad av svensk sjukvård och står i vårdkö för en operation (inom ortopedi) kan man vanligtvis få en tid inom två veckor efter godkänd ansökan till Försäkringskassan. 

Hur fungerar det med resan till Riga?
När datum för operationen är bestämt så bokar och betalar medarbetaren, i samråd med vårdkoordinatorerna på Swedish MedCare, en resa till Riga. 

Hur kan ni erbjuda operationer i Riga?
EU:s rörlighetsdirektiv ger medborgare rätt att söka vård i annat inom EU och EES samt Schweiz. Operationerna, i detta fall ortopediska operationer, sker på Orto-kliniken i Riga. Operation finansieras av medarbetarens region (landsting) precis som om operationen utfördes i Sverige. Kravet är att medarbetaren har en remiss från svensk sjukvård. Medarbetaren betalar inget för operationen förutom resan till och från Riga.

Hur vet ni att operationerna håller medicinsk kvalitet?
Vården förmedlas via Swedish MedCare som i huvudsak ägs av svenska läkare. Den medicinska kvaliteten samt läkarnas kompetens och arbetsmetoder övervakas av ett Medical Advisory Board, som är ett oberoende team av svenska professorer och läkare med specialistkompetens och lång erfarenhet av både svensk och internationell sjukvård. Ledamöterna medverkar vid urval av partners genom att kontrollera att dessa uppfyller strikta medicinska krav och genomför därefter regelbundna uppföljningar. Medical Advisory Board består av:

 

 • Per Hamberg, Med. dr, ortopedispecialist. Verksam på Sophiahemmet ortopediskt center och Södersjukhuset, Stockholm.
 • Bengt-Erik Carbin, Legitimerad läkare och urologispecialist. Verksam på Sophiahemmet där han driver Carbin Urologi
 • Per Sundström, Docent och specialist inom gynekologi. Tidigare ägare av Curakliniken IVF, Malmö.
 • Ingemar Blomgren, Docent, har bedrivit plastikkirurgi sedan 1981 med många år på Karolinska Sjukhuset och Sahlgrenska Sjukhuset. Nu verksam i egen klinik Kirurgcentrum i Stockholm.
 • Bo Philipson, Professor och legitimerad läkare och specialist inom ögonsjukdomar.
 • Thomas Wibom, Legitimerad läkare, är specialist inom obstetrik, gynekologi och företagshälsa.
 • Magnus Annerstedt, Läkare specialiserad i minimal invasiv kirurgi, särskilt robotassisterad kirurgi. Prostata, njure och urinblåsa.
 • Jonas Hugosson, Professor och ordförande för Institutionen för urologi, Institutet för klinisk vetenskap vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
 • Matti Anniko, arbetar deltid på Hötorgets Läkarhus. I övrigt är han verksam som professor vid Uppsala universitet och tillika överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och har stor erfarenhet av såväl medicinsk som kirurgisk handläggning av öron-, näs- och halssjukdomar, huvud- och halskirurgi. 

Orto Klinik är en ledande ortopedisk klinik som bland annat behandlar Lettlands olympiska landslag. 
 

Vad händer före och efter operationen?
Förutom ortopedisk kirurgi ingår även 3-5 dagars rehabträning med fysioterapeuter på plats på kliniken i Riga. Patienten kan välja en längre rehabträning, men då bekostar hen denna själv. Under hela vistelsen har patienten besök och kontakt med Swedish MedCare. Patienten får med sin journal samt dokumentation. Efter hemkomst upptas kontakten av en vårdvägledare från Feelgood för att säkerställa att kontakt tas med remitterande läkare.

Varför har ni valt Doktor24?
Utifrån Feelgoods bedömningar erbjuder Doktor24 den mest flexibla digitala plattformen i Plattform 24. 

Doktor24 ägs av Patricia Industries (del av Investor), Stena Sessan, Ernström & Co och Apoteket AB, vilka är trygga och långsiktiga ägare. Genom samarbetet med Apoteket AB kommer även en framtida möjlig hänvisning och remiss för fysiska besök till Doktor24 som har mottagningar på Apoteket AB:s apotek. Den fysiska vården är under uppbyggnad på apoteken.  

Finns tjänsten/appen på engelska?
Ja, tjänsten finns på engelska. I Feelgood-appen, klicka på ”Inställningar” under navigeringsrutan längst ner till höger. Välj engelska eller svenska, standard är det svenska språket. För psykologtjänsten kan det finnas begränsningar i genomförande av besöket i det engelska språket. Om aktuell psykolog anser att hen inte kan genomföra besöket sker i första en hand en ombokning, och om detta inte är möjligt sker en hänvisning till vårdcentral. På sikt kan fler språk bli aktuella.  

Hur följer ni GDPR och hur hanterar ni personuppgifter?
Feelgood Plus grundar hanteringen av GDPR på Feelgoods personuppgiftspolicy, som finns på vår webbplats. Feelgoods personuppgiftspolicy grundar sig på patientdatalagen, vilken har strängare krav på datasäkerhet än GDPR.

All kommunikation mellan vårdgivare sker krypterat och sparas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Samtliga kontrakt med våra vårdgivare säkerställer att GDPR efterlevs.

Måste våra medarbetare använda tjänsten?
Tjänstens syfte är att få snabb tillgång till hälso- och sjukvård och det görs möjligt av dig som arbetsgivare. Oavsett vilken tjänst som erbjuds inom Feelgood Plus sker allt på frivillig basis och enligt medarbetarens eget beslut.

Vad får vi för stöd vid implementeringen av tjänsten?
Feelgood kommer att förse er med korta filmer, texter och bilder som ni kan lägga ut på ert intranät. Om ni vill kan ni även få trycksaker som affischer och foldrar att använda i era lokaler och sprida till medarbetarna.

Vad är värdet för oss som arbetsgivare?
Att erbjuda Feelgood Plus innebär värde för både er som arbetsgivare och för medarbetaren. Det är ni som arbetsgivare som möjliggör detta erbjudande då ni är kund till oss inom företagshälsan. Att erbjuda detta för era medarbetare och deras familjer visar omtanke. Men det innebär även värde för er. Det är 24 timmar på ett dygn och merparten av denna tid är vi faktiskt inte på jobbet. Arbetslivet och tillhörande arbetsmiljöansvar hanterar ni förstås med hjälp av Feelgood företagshälsa när ni behöver hjälp. Men under övrig tid finns Feelgood Plus som kan hantera besvär, åkommor och förstås det hälsofrämjande och förebyggande för de som behöver förändra sin livsstil och levnadsvanor.

Vi på Feelgood är övertygade om att ni som erbjuder detta till era medarbetare kan se fram emot både mer produktiva och lojala kollegor. Vi är lika övertygade om att ni kommer att göra en ännu bättre investering i företagshälsan. När besvär och åkommor av privata orsaker hanteras privat genom Feelgood Plus, får du som arbetsgivare utrymme att göra mer satsningar på det främjande och det förebyggande arbetsmiljöarbetet.