Hoppa till huvudinnehåll
psykisk ohälsa man

Skadligt bruk i arbetslivet Förebygg, upptäck och agera i tid

Fortfarande visar erfarenheten att såväl alkohol- som narkotikaproblem upptäcks för sent, när det redan blivit ett problem och fått synbara konsekvenser för den enskilde och arbetsplatsen. Detta trots att det finns metoder för att upptäcka problemen tidigare.

Skadligt bruk (ofta kallat missbruk) kan utöver alkohol och droger även handla om läkemedel, spel, shopping, sociala medier, överdriven träning och andra beroendeframkallande aktiviteter. Behovet av insatser för att förhindra skadligt bruk ökar och vi på Feelgood kan hjälpa till.

Arbetsplatsen + människan

Vi hjälper företag och organisationer i hela Sverige att hantera skadligt bruk i arbetslivet på ett professionellt, handfast och effektivt sätt. Vi ger konkret hjälp med allt ifrån en förebyggande policy till utredning och behandling i akuta individärenden. Arbetsgivare och medarbetare får ökad kunskap genom rådgivning, chefsstöd och utbildning speciellt anpassad för arbetslivet. Insatserna har alltid arbetsplatsen i fokus, där omsorg om människan går hand i hand med en framgångsrik företagsamhet. Det är lönsamt och effektivt att hantera skadligt bruk i arbetslivet. För både arbetsgivaren, människan och kollegorna.

Arbetsprestationen påverkas tidigt

Även innan dina medarbetare är i riskzonen för att utveckla ett skadligt bruk kan till exempel deras alkoholkonsumtion vara för hög för att de ska kunna sköta jobbet effektivt och säkert. Under alkoholpåverkan påverkas omdömet, impulskontrollen, minnet, reaktionsförmågan och tankeförmågan negativt. Förbränning av alkohol tar tid och går inte att påskynda. Vid ett större alkoholintag kan det ta många timmar innan kroppen gjort sig av med all alkohol. Även sömnen försämras, vilket gör att man morgonen efter sannolikt inte vaknar lika utvilad som man brukar. Förutom ökad risk för arbetsrelaterade olyckor, så bidrar "dagen-efter-effekten" till lägre arbetsprestation. Tidiga insatser gör skillnad.