Hoppa till huvudinnehåll
team

Grupputveckling Bli en fungerande arbetsgrupp igen

Hela teamet påverkas

Skadligt bruk och beroende hos en medarbetare eller chef påverkar arbetsplatsen och arbetsgruppen. Det händer mycket när en hel arbetsgrupp börjar anpassa sig efter en persons beteende istället för att ifrågasätta det. Energi läggs till exempel på fel saker, det blir oro i gruppen, konflikter, försämrad trivsel, ökad sjukfrånvaro, osäkerhet och negativ stämning. Medarbetarnas förtroende för varandra kan ha skadats, vilket gör det svårt att visa tillit.

Öppen dialog och nya verktyg

Feelgood kan stödja er med grupputveckling, där legitimerade psykologer hjälper gruppen att bearbeta saker som hänt, komma vidare och bli ett fungerande team igen, som mår bra och presterar väl. Vi skräddarsyr insatsen utifrån gruppens behov. Målet är att uppmuntra medarbetarna att prata öppet om de saker som hänt, återskapa tillit i gruppen och formulera en tydlig målsättning. Gruppen får också verktyg för att bättre klara liknande situationer i framtiden.

 

Kostnader för en arbetsgrupp som inte fungerar

En arbetsgrupp som inte fungerar kostar arbetsgivaren mycket pengar. T ex, en grupp på 10 personer som tappar 10 % i produktivitet för att den inte fungerar som den ska kostar ca 45 800 kr i lönekostnad varje månad.