Hoppa till huvudinnehåll
Student läser en bok

För ett hållbart studieliv

Må bra under dina studier! När ditt universitet eller din högskola erbjuder studenthälsa genom Feelgood kan vi hjälpa dig om du mår dåligt av något som har med dina studier att göra, kostnadsfritt. Du är inte ensam, alla behöver studenthälsa någon gång under studietiden. När du får stöd i att skapa välbefinnande och stabilitet i livet, och hantera de utmaningar du möter, lär du känna dig själv bättre och rustar dig inför framtiden. Vi erbjuder både fysiska och digitala besök.

I dagsläget är Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola anslutna till Feelgoods studenthälsa.  

När din hälsa påverkas av dina studier

Om du upplever att du har hälsobekymmer som är orsakade av dina studier eller andra problem som påverkar din studieförmåga kan du få stöd av Feelgoods studenthälsa. Om problemen inte är studierelaterade bör du söka dig till den allmänna hälso- och sjukvården istället. Har du svårt att bedöma om din upplevda ohälsa är orsakad av studier kan du ändå vända dig till Feelgood för en första kontakt. Vi gör en individuell bedömning och om det inte är studierelaterat kan vi hänvisa dig vidare till annan vård.

Vänta inte för länge, det finns stöd och hjälp att få för att du ska kunna må bra under din studietid.

Det här hjälper studenthälsan ofta till med

  • Stresshantering, exempelvis om du upplever att du inte hinner med studierna eller att du skjuter upp saker för mycket (prokrastinering)
  • Ergonomi och arbetsbelastning, exempelvis om du får ont i kroppen på grund av dina studier
  • Oro och ångest som uppkommer av eller i samband med dina studier

Exempel på vad du inte kan få hjälp med hos studenthälsan

  • Stresshantering med koppling till ditt privata liv, exempelvis bostad, familj eller privatekonomi
  • Utredningar, exempelvis för funktionsnedsättning eller för olika sjukdomar
  • Utskrivning av medicin
  • Stöd vid dokumenterade sjukdomar
  • Stöd vid lättare sjukdomar, exempelvis förkylning och influensa

Hälsovård för internationella studenter

Information om hälsovård för internationella studenter finns att läsa på 1177.

Students from other countries: How to seek medical care (1177.se)