Hoppa till huvudinnehåll

Medicinska kontroller När det förebyggande arbetet inte räcker till

Medicinska kontroller av arbetsmiljöskäl är ett komplement när förebyggande yrkeshygieniska, tekniska, psykologiska och organisatoriska åtgärder inte räcker för att skydda mot ohälsa. Kontrollerna är lagstadgade och identifierar risker på en arbetsplats, skyddar medarbetarna och förebygger skador.

De medicinska kontrollerna säkerställer också att alla medarbetare har tillräcklig fysisk eller psykisk arbetsförmåga i de särskilda fall då arbetet genom sin natur innebär extrema fysiska eller psykiska påfrestningar, och risker som inte går att helt eliminera genom arbetsmiljöåtgärder. Medarbetarna får information om riskerna i arbetet och hur man bäst undviker dem.

Feelgood utför medicinska kontroller för medarbetare som utsätts för risker vid arbete med allergiframkallande kemiska produkter, bly-kadmium-kvicksilver, kvarts-asbest-syntetiska oorganiska fibrer, fysisk påfrestning (klättring med stor nivåskillnad, rök- och kemdykning, dykeriarbete), buller, handintensivt arbete, vibrationer och nattarbete.

Om arbetsgivaren i en riskbedömning upptäckt något som skulle kunna orsaka ohälsa ska detta åtgärdas genom förebyggande åtgärder. Vid risk har arbetsgivaren skyldighet att erbjuda arbetstagarna en särskild medicinsk kontroll. Vad denna kontroll ska omfatta bestäms i samråd med Feelgood som har god kunskap om de föreskrifter som finns. 

Resultaten på gruppnivå återkopplas till arbetsplatsen så att eventuella hälsorisker kan åtgärdas och förebyggas. Våra läkare utfärdar också tjänstbarhetsintyg.

Vilka kontroller ska utföras när?

Det är en utmaning att som arbetsgivare hålla koll på när olika medicinska kontroller ska erbjudas, och till vem. Kontrollerna är uppbyggda utifrån aktuell risk i arbetet, och skiljer sig åt gällande innehåll och tidsintervall. Ålder och hälsa kan också spela in.

Med vår tjänst Koll på medicinska kontroller kan du få kontroll och överblick, enkelt och tillgängligt i Feelgoods webbportal där du också kan boka in kommande kontroller.