Hoppa till huvudinnehåll
kollegor pratar

Organisatorisk och social arbetsmiljö Trivsel, trygghet och psykisk hälsa på arbetsplatsen

En god organisatorisk och social arbetsmiljö ger individen möjligheter att utveckla sin kompetens och bidrar till företagets produktivitet och framgång. Om den däremot är dålig så ger det inte bara obehag utan ökar risken för fysiska belastningsskador och allvarlig ohälsa som kan medföra långvarig sjukfrånvaro. 

När man talar om arbetsmiljö tänker man ofta främst på den fysiska miljön, sådant som buller, ljus, kemikalier eller farliga maskiner. Minst lika viktigt är den del av arbetsmiljön som omfattar hur vi agerar människor emellan, personlig utveckling, anställningstrygghet, ledarskap, stress, jämställdhet och mycket annat. Liksom för den fysiska arbetsmiljön så har arbetsgivaren ett lagstadgat ansvar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Balans och stöd i arbetet

Det goda arbetet innebär att det finns en balans mellan arbetets krav och individens resurser. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön handlar om möjligheter till ett stimulerande arbete, personlig utveckling och psykisk hälsa.

För att må bra behöver vi ett arbete med tydligt uppdrag, innehåll och omfattning, inflytande över vår egen arbetssituation, möjlighet till stöd och social kontakt, feedback och bekräftelse. En bra grund för det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet är en medvetenhet bland alla medarbetare om hur man som människa uppträder mot andra.

Ett brett och oerhört viktigt område

På Feelgood finns gedigen kunskap och erfarenhet kring hur man skapar en bra organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi kan bland annat hjälpa till med:

 • Kartläggning och riskbedömning av organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Riskbedömning inom organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Riskbedömning och stöd vid förändringsprocesser
 • Förebyggande och hantering av kränkande särbehandling, konflikter, hot och våld
 • Krishantering och krisstöd
 • Kommunikation - utbildning och övning
 • Stress, dess orsaker och hur det kan hanteras
 • Hantera ensamarbete
 • Arbeta med jämställdhet
 • Grupputveckling och handledning
 • Chefshandledning
 • Ledarskapsutveckling
 • Ledningsgruppsutveckling