Hoppa till huvudinnehåll
glasvin skål

Hur mycket kan man dricka?

Vi människor är olika. Vi tål olika mycket alkohol och reagerar på olika sätt. De flesta av oss dricker i goda vänners lag, för att det är trevligt. En del blir glada och upprymda, andra trötta, aggressiva eller deppiga.

De flesta känner på sig när det är dags att sluta dricka, andra har svårt att sätta gränser. I det långa loppet leder hög alkoholkonsumtion ofta till sociala problem, sömnstörningar, magproblem, högt blodtryck, huvudvärk, irritation och oro m m. Inte bara mängden är viktig utan även hur vi dricker.

Nedanstående gränsvärden gäller friska vuxna personer. Observera dock att de endast anger hälsokonsekvenser, inte sociala konsekvenser av alkoholkonsumtion. 

Tämligen riskfri zon

Män: upp till 37 cl sprit/vecka = ca 9 burkar folköl eller 1,75 flaskor vin 
Kvinnor: Upp till 19 cl sprit/vecka = ca 5 burkar folköl eller 1 flaska vin

Om du är vuxen, frisk och normalviktig och fördelar din konsumtion över flera tillfällen i veckan är din risk för skador och problem låg.

Riskzon

Män: 38-63 cl sprit/vecka = ca 6-10 burkar starköl eller 2-3 flaskor vin
Kvinnor: 20-41 cl sprit/vecka = ca 3-7 burkar starköl eller 1-2 flaskor vin

Se till att din konsumtion inte ökar och att du inte dricker för mycket vid varje tillfälle. Om du ligger nära den övre gränsen är du i riskzon och du bör försöka minska din konsumtion. En hög konsumtion kan i längden leda till psykiska och fysiska skador, t.ex. högt blodtryck, magproblem, huvudvärk, sömnrubbningar, olust och irritation.

Högriskzon

Män: Över 63 cl sprit/vecka = ca 10 burkar starköl eller 3 flaskor vin
Kvinnor: Över 41 cl sprit/vecka = ca 7 burkar starköl eller 2 flaskor vin

Du dricker för mycket. Risken för kroppslig och psykisk ohälsa, sociala problem och beroende är stor om du fortsätter på samma sätt. Om du inte kan lägga om dina alkoholvanor själv, sök hjälp hos läkare, din arbetsgivare, Feelgood eller din lokala alkoholmottagning.