Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning kris och första hjälpen

När det värsta händer kan insatser från chefer och medarbetare göra enorm skillnad. Inte minst om de har fått rätt utbildning och därmed är bättre rustade för att hantera en krissituation. Feelgood hjälper er lägga grunden för att era chefer och medarbetare ska vara så förberedda som möjligt vid en allvarlig händelse, och kunna agera rätt. Kunskap ger trygghet i akuta lägen.

Feelgood utbildar i krishantering för att skapa trygghet och minska negativa effekter av en kris. Vi sätter fokus på förväntade krisreaktioner hos individer, grupper och organisationen, hur man bemöter drabbade samt ledarskap i krissituationer. Våra utbildningar kan anpassas efter era behov.

Vi har också en e-utbildningSå hanterar du oro och kris på arbetsplatsen, som förbereder chefen på vad som kan hända och hur man bäst agerar vid oro och kris i sin arbetsgrupp. Innehåller många bra svar från psykologen. 

Vi utbildar även i första hjälpen och hjärt-lungräddning (HLR) - utbildningar som kan rädda liv. Rätt insatser direkt kan vara avgörande för möjligheten till överlevnad och rehabilitering vid en olycka eller akuta sjukdomstillstånd som hjärtinfarkt, stroke och hjärtstopp. Genom att ha utbildning i första hjälpen på din arbetsplats följer du det du som arbetsgivare är ålagd enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Första hjälpen och krisstöd” AFS 1999:7.