Hoppa till huvudinnehåll

Utredning skadligt bruk En tydlig plan framåt - för både medarbetare och chef

Ca 40 % av Sveriges vuxna befolkning har antingen ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol, läkemedel, droger eller spel om pengar. De flesta av dessa har ett arbete. För arbetsgivare är kostnaden stor, det är därmed lönsamt att upptäcka i tid och hantera om det behövs. I arbetet med detta är utredningen helt central för att kunna föreslå rätt insats.

Med Feelgoods kvalitetssäkrade process och vårt oberoende av behandlingsmetodik ser vi till att ni får rätt stöd, i rätt tid, vilket ger resultat. Vår utredning genomförs av specialister med hög kompetens och gedigen erfarenhet inom skadligt bruk, och skapar goda förutsättningar för delaktighet. Trygghet, stöd och rådgivning för både arbetsgivare och medarbetare.

  • En utredning som uppfyller arbetsgivaransvaret, inklusive diagnos
  • Bekräftar omfattningen av problematiken alternativt utesluter skadligt bruk 
  • Expertstöd till chefen utifrån arbetsplatsens behov, kontinuerlig återkoppling
  • Rekommendation vid behov av fortsatta insatser med en tydlig behandlingsplan
  • Screening av omkringliggande problematik som påverkar val av behandling (t ex psykisk ohälsa)
  • Motivation till förändring
  • Vid behov utredande provtagning inkl MRO-granskning, fördjupad bedömning läkare/psykolog
  • Kvalitetssäkrad process – oavsett var du befinner dig
  • All specialistkunskap under ett tak – för både medarbetare och chef