Hoppa till huvudinnehåll

Vårt arbetssätt Forskningsbaserat. Fysiskt eller digitalt.

tillväxt framgång

Feelgoods organisationskonsulter arbetar utifrån forskningsbaserade metoder för att säkerställa önskade resultat och en effektiv process. Vårt fokus är framåtriktat och hälsofrämjande och vi strävar alltid efter att stärka det positiva och friska hos era ledare och medarbetare.

Grunden är en noggrann behovsanalys där vi stödjer er i att välja och prioritera rätt insatser för att nå ert önskade läge. En hög delaktighet i alla berörda delar av er organisation är avgörande för slutresultatet av insatsen och för den vidare utvecklingen framåt. 

På Feelgood arbetar vi digifysiskt. Vår digitalisering är en del i vår helhetssyn och förstärker närheten till våra kunder. Därför kan vi erbjuda det mesta i vårt tjänsteutbud såväl fysiskt på plats hos er som digitalt i form av videomöten och digitala utbildningar, föreläsningar och workshops.