Hoppa till huvudinnehåll
trappsteg

Så här utbildar vi Utvecklas med kunskap och engagemang

Feelgood har en stor utbildningsverksamhet. Grunden till alla våra utbildningar, vare sig de är fysiska eller digitala, är vår expertis inom företagshälsa och arbetsmiljö. Vi erbjuder flera effektiva lösningar för lärande, så att ni ska kunna hitta det innehåll och den form som passar bäst för just er organisation. Vi har självklart också möjlighet att skräddarsy utbildningar efter era behov.

Vad vill ni uppnå med er utbildningsinsats? Vi erbjuder grundläggande utbildningar inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering samt fördjupade utbildningar inom specifika arbetsmiljöområden, ledarskap och organisation. Vi kan också hålla engagerande föreläsningar och workshops för era chefer och medarbetare. 

Våra utbildare och föreläsare är väl förankrade inom sina respektive områden. Här finns till exempel arbetsmiljöingenjörer, fysioterapeuter/ergonomer, företagssköterskor, psykologer och organisationskonsulter, alla med gedigen utbildning och lång erfarenhet av operativt arbete inom sina respektive ämnesområden. I våra utbildningar strävar vi alltid efter att engagera deltagarna för att uppnå bästa effekt. 

Utbildningsinsatser till chefer är både nödvändiga och en god investering. Chefen spelar en oerhört viktig roll för att uppnå en god och säker arbetsmiljö. En bra ledare skapar ett arbetsklimat där medarbetarna vet sina roller och uppgifter och får det stöd de behöver för att kunna utföra dessa, prestera och må bra. Ett gott ledarskap är en friskfaktor i arbetslivet och kan ha stor betydelse för er organisations resultat. Utbildning i arbetsmiljöarbete och ledarskap är en viktig del i att uppnå detta. 

I chefskapet ingår i regel också formella arbetsmiljöuppgifter som att undersöka arbetsmiljön, utföra riskbedömningar, förebygga ohälsa och hantera rehabiliteringsärenden. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren se till att chefer har de kunskaper som krävs för att kunna utföra dessa. Har era chefer det? 

Vi utbildar också med målet att utveckla själva ledarskapet och organisationen. Vi ger era chefer den kunskap som krävs för att leda på ett engagerat, effektivt och hållbart sätt. Vi kan öka era chefers kompetens att leda i förändring och att skapa effektivitet i arbetsgruppen.  

Ett gott medarbetarskap präglas av engagemang, delaktighet, ansvar och samverkan. God kunskap och förståelse för den egna arbetsmiljön och arbetsmiljöarbete är en viktig pusselbit för att uppnå detta. Kunskap är också ett krav i arbetsmiljölagstiftningen, medarbetarna ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Har era medarbetare det?   

Men våra utbildningar nöjer sig inte med det. Att medarbetare ska ha koll på den egna arbetsmiljön och de risker som är förknippade med arbetet och hur de minimerar dessa tycker vi är nödvändigt och grundläggande. I våra utbildningar berör vi också hur varje individ själv påverkar arbetsmiljön och sitt eget välmående. Vi är varandras arbetsmiljö. Ett viktigt budskap i våra medarbetarutbildningar.  

Som arbetsgivare kanske ni också vill satsa på allmänt hälsofrämjande utbildningar och föreläsningar inom till exempel stress, kost och träning? Här har vi ett gäng duktiga och engagerade experter som gärna delar med sig av kunskap, coachar och inspirerar.  

Valet av e-utbildning eller expertledd utbildning handlar naturligtvis om hur behovet ser ut. Det ena utesluter däremot inte det andra. Tvärtom kan kombinationen (blended learning) vara en både pedagogisk och effektiv lösning. Till exempel kan grundläggande kunskaper effektivt förmedlas i en e-utbildning eller en inspelad föreläsning varefter våra experter gör en kundanpassad fördjupning på plats eller i ett webbinar. 

Några exempel på vanliga kombinationer av digitalt och fysiskt:

  • Arbetsmiljö 
    En grundläggande arbetsmiljöutbildning genomförs i en e-utbildning och följs av ett eller flera tillfällen där expert från Feelgood kommer till arbetsplatsen för att utveckla och fördjupa frågeställningar utifrån den egna organisationens arbetsmiljö. 
  • Ergonomi
    Deltagarna börjar med en e-utbildning i ergonomi. Därefter kommer en ergonom till arbetsplatsen och går igenom hur det fungerar bäst just där och svarar på individuella frågor från medarbetarna. 
  • Stresshantering
    En e-utbildning om stress följs av att en psykolog eller beteendevetare från Feelgood kommer till arbetsplatsen för en fördjupad utbildning eller workshop om stress. 

Vi anpassar ofta våra utbildningsupplägg till att passa just era önskemål och behov. Er utbildningsinsats kan vara hur unik som helst, både innehållsmässigt och hur den genomförs. Tillsammans går vi igenom vad ni behöver, vilka områden ni behöver förstärka eller om ni vill vända er till en specifik målgrupp.  

Även Feelgoods e-utbildningar kan bli ”era” utbildningar. Vi kan anpassa dem visuellt eller innehållsmässigt efter era önskemål och ni kan ladda upp dem i eget LMS. 

En anpassning kan också handla om hur själva insatsen genomförs. Kanske vill ni genomföra en del av utbildningen online, börja med e-utbildning eller en föreläsning online och avsluta med en workshop i grupp? Vi har både expertisen och de tekniska lösningarna för de flesta idéer och behov.