Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning arbetsmiljö

För att kunna erbjuda en god arbetsmiljö krävs kunskap hos arbetsgivaren. Hos oss finns en rad utbildningar som syftar till att höja kunskap och kompetens hos ansvariga personer och därigenom underlätta arbetsmiljöarbetet.

Våra grundläggande arbetsmiljöutbildningar tar avstamp i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, framför allt Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som båda gäller för alla arbetsplatser.  

Hjälmar i skåp

Kunskap om hela arbetsmiljön

Utöver nödvändiga grundläggande utbildningar i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) utbildar vi inom en rad arbetsmiljöfaktorer specifika för arbetsplatsen, vanligtvis ergonomi på kontor eller ergonomi vid fysiskt krävande arbete. Men också mer avgränsade områden som rumsliga arbetsmiljöfaktorer (luft, ljud och ljus), hantering av kemiska ämnen, vibrationer från mekaniska verktyg eller hot och våld på arbetsplatsen. Våra experter utbildar helt enkelt där kunskap krävs för att upprätthålla en god arbetsmiljö.  

Digitala arbetsmiljöutbildningar

Grundläggande arbetsmiljöutbildningar för chefer i SAM och OSA finns även digitalt (e-learning). Ett utökat alternativ är vårt digitala arbetsmiljöpaket för chef som innehåller fem utbildningar: SAM, OSA, Tidiga signaler och rehabilitering, Alkohol och beroende på arbetsplatsen samt en valfri ergonomi- eller stressutbildning. Alla våra digitala chefsutbildningar finns även på engelska. Läs mer om våra digitala utbildningar.