Hoppa till huvudinnehåll

Ergonomi Att skapa en bra arbetsplats och arbetsmiljö för varje medarbetare

Ergonomi betyder läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar. Det handlar ofta om hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i onödan, till exempel arbetsställning, arbetshöjd, ljud, ljus och klimat. Men även hur kroppen används på ett riktigt sätt, till exempel skjuta, dra, lyfta, bära och kroppshållning.

Feelgood har välutbildade ergonomer med lång och bred erfarenhet. Vi besöker er arbetsplats, riskbedömer och ger förslag på förbättringar. Vi utbildar också inom ergonomi för att underlätta för era medarbetare att göra på rätt sätt och förebygga besvär.

Vi gör arbetsplatsbesök antingen för att stärka det friska, för att förebygga det som skulle kunna leda till ohälsa eller olycka eller för åtgärder när problem uppstått. Det kan till exempel vara i form av en kartläggning med åtgärdsförslag eller en riskbedömning vid nya arbetsuppgifter. Du som arbetsgivare får en tydlig översikt och konkreta förslag på förbättring.

Våra utbildningar inom ergonomi riktar in sig på olika typer av arbetsmiljöer för att era medarbetare ska få relevant kunskap för just sin arbetssituation. De handlar exempelvis om ergonomi vid bildskärm, vårdergonomi eller belastningsergonomi. 

Varje människa och arbetsplats är unik och innehåller sina specifika utmaningar inom ergonomiområdet. Tillsammans med dig som arbetsgivare anpassar vi våra insatser för den specifika verksamhet och arbetsplats det handlar om.