Hoppa till huvudinnehåll

Stöd vid behov av förändring Förflyttning från ohälsa till hälsa

I samband med hälsokartläggningar kan det visa sig att några medarbetare bör förbättra något i sin livsstil. Feelgood kan då ge individuellt stöd för att hjälpa medarbetaren vidare till bättre hälsa. Nyckeln till att åstadkomma en förändring är ofta att fånga upp medarbetare just som de fått ”svart på vitt” att de befinner sig i riskzonen och då erbjuda dem rätt stöd.

Medarbetarens hälsa är en strategisk fråga för arbetsgivaren. En energigivande livsstil ger ökad livskvalitet, meningsfull tillvaro och ett lönsammare företag. Friskare medarbetare skapar i sin tur en friskare organisation. 

Vi jobbar mycket med motivation till förändring, att tidigt identifiera hälsoområden som bör förbättras och skapa förutsättningar för god hälsa. Vi kan också ge stöd i mer specifika hälsoproblem, som att hjälpa medarbetare till ett tobaksfritt liv, sätta in tidiga insatser och behandling mot alkohol och annat skadligt bruk, eller erbjuda fysioterapi. 

För medarbetare som känner sig stressade eller behöver annat stöd i sin psykiska hälsa kan vi bland annat erbjuda stödjande samtal, KBT online eller ett program för att motverka stress och ge deltagarna verktyg för balans i livet.