Hoppa till huvudinnehåll

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppen har en nyckelfunktion i organisationen. Tillsammans kan medlemmarna i ledningsgruppen stärka arbetsklimatet och bidra till hälsosam och hållbar arbetsmiljö, både organisatoriskt och socialt. 

Feelgood har lång erfarenhet av att arbeta med processer i ledningsgruppsutveckling. Genom att ledningsgruppen utvecklas till ett välfungerande team, kan såväl medarbetarskapet som ledarskapet stärkas och stödjas. Målet är att ledningsgruppens medlemmar samspelar i välfungerande team där de mår bra och är motiverade att prestera i linje med organisationens uppdrag och mål. Vi hjälper er genom hela processen med behovsanalys, genomförande och uppföljning. 

Ledningsgruppsutveckling på Feelgood

  • kan till exempel fokusera på att främja målförtydligande, kommunikation, rollförtydligande eller konflikthantering
  • vänder sig till ledningsgrupper på alla nivåer i organisationen
  • följer evidensbaserade principer
  • utförs i enlighet med aktuell arbetsmiljölagstiftning
  • grundar sig i upplevelsebaserat lärande 
  • riktas mot både arbetsprocesser och interpersonella processer
  • designas utifrån behovsanalys i den specifika ledningsgruppen
  • resulterar i konkreta handlingsplaner
  • följs upp
  • kan utföras fysiskt eller digitalt

 

Vi kan också hjälpa er med grupputveckling.