Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning medarbetarskap

Kvinnor som skrattar

Våra utbildningar hjälper era medarbetare att öka sina kunskaper både inom hälsofaktorer som engagemang och motivation, men också baksidan av myntet, som konflikter, kränkande särbehandling, hot och våld.

I våra utbildningar om konflikter ingår till exempel uppkomst, signaler och eliminering av konflikter, samt en stor del träning i kommunikation och samtal.

Vissa medarbetare kan i sitt arbete hamna i situationer där de behöver kommunicera med en våldsam eller hotfull person. Vi lär ut bemötandetekniker, tar upp arbetstagarens roll och ansvar samt ger möjlighet till olika rollspelsövningar.