Hoppa till huvudinnehåll

Grupputveckling

Inom lagidrotten är det självklart att laget förutom att prata om spelarpositioner och samarbetsstrategier också måste träna för att kunna prestera när det väl gäller. Hur mycket och på vilket sätt beror så klart på hur bra laget vill bli. Har du tänkt på att samma sak gäller grupper och team på arbetsplatsen? 

I vårt arbetsliv ingår vi ofta i grupper eller team. Att arbetet i grupperna ska fungera väl är ingen självklarhet och det kräver ett kontinuerligt arbete. Ibland kan det vara svårt att veta hur en effektiv strategi ska se ut för att ditt team ska få ut det mesta av sin träning.

Feelgood har lång erfarenhet av att arbeta med teamutvecklande processer som kan stärka och stödja medarbetarskapet. Målet är att teammedlemmarna kan samspela i välfungerande team där de mår bra och är motiverade till att prestera och leverera i linje med verksamhetens uppdrag och mål. I ett effektivt team samspelar teamets alla medlemmar, vilket inkluderar såväl medarbetare som teamets ledning.

Bäst resultat uppnås i samverkan, när teamets alla roller är representerade i utvecklingsinsatsen. Vi på Feelgood samarbetar nära med er som arbetsgivare, och hjälper er med behovsanalys, genomförande och uppföljning. 

Teamutvecklingsinsatser på Feelgood

  • kan till exempel fokusera på att främja målförtydligande, kommunikation, rollförtydligande eller konflikthantering
  • vänder sig till grupper och team på alla nivåer i organisationen
  • följer evidensbaserade principer
  • utförs i enlighet med aktuell arbetsmiljölagstiftning
  • grundar sig i upplevelsebaserat lärande 
  • riktas mot både arbetsprocesser och interpersonella processer
  • designas utifrån behovsanalys i det specifika teamet
  • resulterar i konkreta handlingsplaner
  • följs upp
  • kan utföras fysiskt eller digitalt

 

Vi kan också hjälpa er med ledningsgruppsutveckling.