Hoppa till huvudinnehåll
Kvinna på cykel i stadsmiljö

Hållbar hälsa Stärk er produktivitet och konkurrenskraft

Bättre hälsa och välbefinnande ger bättre prestationer. Hållbarhet i hälsa och livsstil betyder för oss att en individ klarar av sitt arbete med goda marginaler och har kraft för en meningsfull fritid. Inte bara för stunden utan även för framtiden. 

Ett friskt företag har en helhetssyn på hälsa och arbetsmiljö, såväl fysisk som organisatorisk och social. Arbetsplatsen bör främja hälsosamma beteenden, som i sin tur skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Att satsa på hälsa utgör idag en viktig komponent i att vara en attraktiv arbetsgivare, som lockar medvetna medarbetare som vill utvecklas och må bra på sitt arbete.

Feelgood erbjuder effektiva verktyg för att arbeta målinriktat med hälsa. Ni får igen er investering genom ökad produktivitet, säkerhet och stark konkurrenskraft.

Med rätt kunskap och stöd kan människor göra bra val i sitt vardagliga liv, vilket leder till att såväl enskilda medarbetare som hela företaget blir friskare. Vi på Feelgood jobbar mycket med utbildningar och föreläsningar inom hälsa, för att ge både kunskap och inspiration till förändring.

Och som grund ligger förstås det systematiska arbetsmiljöarbetet, som ser till att det inte finns några faktorer i den fysiska eller organisatoriska och sociala arbetsmiljön som på något sätt hindrar eller begränsar era medarbetares förutsättningar för en god hälsa. 

Vi hjälper självklart också de enskilda medarbetare som behöver stöd i sin förflyttning till ett bättre hälsoläge.

Ett systematiskt och långsiktigt hälsoarbete är avgörande. Det behövs en strategi på individ-, grupp- och organisationsnivå. Feelgood kan stötta er i att utforma ert långsiktiga hälsoarbete och sedan genomföra de kartläggningar, insatser och uppföljningar som behövs.

Pratar ni om hälsa och livsstil i medarbetarsamtalen? Det kan vara ett sätt att visa att hälsan är viktig och att du som chef bryr dig om medarbetarens hållbarhet. Att göra regelbundna hälsokartläggningar för personalen är ytterligare ett sätt.

På arbetsplatsen kan ni underlätta för era medarbetare att göra rätt val för en hälsosammare livsstil. Det kan till exempel handla om kost, möjligheter till fysisk aktivitet och utrymme för återhämtning.

För att ge starthjälp kan ni också erbjuda inspirerande hälsoföreläsningar om exempelvis fysisk aktivitet, sömn, kost och balans i livet. Och deltagande i hälsoprojekt och olika friskvårdssatsningar.

Feelgood skräddarsyr era satsningar på hållbar hälsa så de passar era medarbetare och er organisation. Vi hjälper till med kunskap och inspiration, kartlägger behov, leder aktiviteterna och följer upp. Vi har också olika hälsoprogram som leder till en positiv hälsoförflyttning för de medarbetare som behöver det.

Vet ni hur det ser ut hos er? Upplever era medarbetare stress? En bra början är att ta reda på nuläget och se om några förändringar skulle behövas i organisationen eller planeringen av arbetet. Ni behöver också en plan för hur ni fångar upp och ger stöd till stressade medarbetare i tid. Feelgood kan bidra med kartläggning och chefsstöd. Vi utbildar också i hur man förebygger och hanterar stress, en viktig grund för såväl medarbetare som chefer. För de medarbetare som behöver mer konkret hjälp i sin sin situation erbjuder vi bland annat stödjande samtal, KBT online och program inom stress, hälsa och mindfulness.

Regelbundna ergonomiska riskbedömningar ger er möjlighet att förebygga fysiska belastningsskador för både kontorspersonal och medarbetare med fysiskt tunga arbeten. Feelgood gör arbetsplatsbesök och hjälper er med riskbedömning och kartläggning. Vi föreläser också för att ge alla era medarbetare förutsättningar för att göra rätt och minska riskerna. Och jobbar med funktionsanalyser och fysioterapi för enskilda medarbetare. Våra fysioterapeuter är specialiserade på arbetsrelaterade belastningsbesvär.

Visa att ni är en modern arbetsgivare som bryr er om era medarbetares hälsa och hållbarhet. Det kan ni bland annat göra genom att erbjuda regelbundna hälsoaktiviteter som förbättrar både hälsan och teamkänslan. Ni får roligare på jobbet och uppnår bättre resultat när alla medarbetare mår bra. Uppmuntra och sponsra gärna deltagande i olika idrottsevenemang också, och erbjud friskvårdsbidrag.