Hoppa till huvudinnehåll

Hälsokartläggningar Hur mår medarbetarna? Egentligen?

Det är många faktorer som kan påverka hälsoläget på en arbetsplats. Enstaka punktinsatser släcker bara elden tillfälligt. Men med ett välgrundat och strategiskt hälsoarbete är det möjligt att vända en nedåtgående spiral till en framgångsfaktor. Feelgood kan bland annat hjälpa er att ta ett helhetsgrepp och analysera sambandet mellan hälsa, arbetsmiljö och livsstil.

Vi har flera olika hälsokartläggningar, och i samråd med dig som arbetsgivare väljer vi den som passar bäst för era behov. Ett gemensamt syfte, oavsett metod, är att bidra med inspiration och motivation till ett friskare arbetsliv. Medarbetarna får insyn i sin hälsostatus, vilket kan bidra till en beteendeförändring. Du som arbetsgivare får en välgrundad bild av gruppens styrkor och utvecklingsområden, så du kan prioritera och välja rätt insatser för att hälsoarbetet ska ge bästa möjliga effekt. Analysen möjliggör behovsanpassade aktiviteter för såväl enskilda medarbetare som för en grupp eller hela organisationen. Vi på Feelgood kan hjälpa er att bli ett friskare företag.