Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning ledarskap

ledare med grupp

Utbildningar för chefer i själva ledarskapet och organisationen är något vi utvecklar hela tiden. Oftast anpassar vi dem efter organisationens specifika behov och situation. Vi har utbildningar som höjer era chefers kompetens kring förändringsledning och i att skapa effektivitet i arbetsgruppen. Vi har utbildningar som ökar kunskap som behövs för att leda på ett engagerat, effektivt och hållbart sätt. 

  • Organisatorisk och social arbetsmiljö - grundläggande och fördjupade utbildningar, fysiskt på plats hos er eller digitalt.
  • Digitala arbetsmiljöpaketet för chef - ökar inte bara kunskaperna om arbetsmiljöarbete i teori och praktik utan lyfter också chefens viktiga roll för att skapa ett arbetsklimat där medarbetarna mår bra och presterar. 
  • Hälsofrämjande ledarskap - ger kunskap, förståelse och inspiration om arbetslivets betydelse för medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Stödjer chefer i att leda mot hälsa.
  • Leda på distans - e-utbildning för chefer vars medarbetare arbetar utanför kontoret. Vilka är utmaningarna och hur löser jag dem? 
  • Så hanterar du oro och kris på arbetsplatsen - e-utbildning för chefer som står inför oro eller kris på arbetsplatsen. 
  • Konflikthantering - utbildningen är en viktig förebyggande arbetsmiljöinsats. Inför en konflikt på arbetsplatsen hjälper det att vara förberedd.  Vi ökar kunskapen om hur konflikter uppstår, signalerna och eliminering av konflikter. Även träning i kommunikation och samtal kan ingå.