Hoppa till huvudinnehåll
provrör

Provtagning

Förebyggande syfte

Provtagning kan ske som en del i det förebyggande arbetet och tillsammans med andra insatser kan det ge en förebyggande effekt. Tillsammans med en genomarbetad och väl kommunicerad policy kan slumpvisa tester eller inpasseringstester skapa tryggare och säkrare arbetsplatser. Vi erbjuder kvalitetssäkra drogtester som analyseras på svenska laboratorier och som följder EWDTS riktlinjer för trygga och säkra drogtester. 

När något händer

Tillsammans med vår samarbetspartner EDTS erbjuder vi snabba och effektiva tester vid olyckor, incidenter och vid misstanke utanför arbetstid.

Vid utredning och behandling

Vi genomför provtagning både under den utredande fasen och som uppföljning under en behandling. En provtagning kan inte ge er alla svar, däremot kan det tillsammans med screening och kliniska intervjuer ger en helhetsbild av hur situationen ser ut eller hur en förändringsprocess går. För både arbetsgivarens och medarbetarens trygghet följer vi de riktlinjer och rekommendationer som Sveriges företagshälsor har tagit fram. Alla våra provsvar granskas en MRO-läkare (specialist på att tolka provsvar) för att säkerställa korrekta resultat.