Hoppa till huvudinnehåll

Medling

Medling mellan enskilda medarbetare

När berörda medarbetare inte själva hittar former och lösningar för att hantera en konflikt kan Feelgood erbjuda stöd. I ett första steg ser vi till att få förståelse för medarbetarnas upplevelse av konflikten. Därefter analyseras konflikten tillsammans med ansvarig chef för att skapa en gemensam modell för hur den kan hanteras konstruktivt. Avslutningsvis faciliterar Feelgoods konsulter dialog och överenskommelse mellan medarbetarna om upplevda problem, lösningar och ett konstruktivt förhållningssätt till konflikten.

Medling i grupp 

Ibland genomsyrar konflikten en hel grupp. Precis som mellan enskilda medarbetare bygger vårt arbetssätt för konflikthantering i grupp på konfliktförståelse, analys och modell för konflikthantering samt underlättande av dialog och förankring av plan för konstruktiv konflikthantering.

Beroende på arbetsgruppens storlek kan formatet för informationsinhämtning och medling variera, men en viktig princip är att alla berörda parter får möjlighet att ge sitt perspektiv, lyssna på motparterna och bidra med lösningar till konstruktiva förhållningssätt.

Konflikthantering i grupp kan stärka gruppers sammanhållning och samarbete, och utveckla deras förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt i framtiden.