Hoppa till huvudinnehåll
blodtryck

Hälsoundersökningar

Hur mår du? En hälsoundersökning ger dig kunskap om ditt medicinska tillstånd, förebygger ohälsa och inspirerar dig till ökat välbefinnande. Vi erbjuder olika typer av hälsoundersökningar. Vår stora hälsoundersökning är en gedigen genomgång för att i tid upptäcka viktiga och åtgärdbara riskfaktorer framförallt inom områdena hjärta/kärl och diabetes. 

 

Stor hälsoundersökning

Provtagning, tester och läkarsamtal, plus möjliga tillval

Hälsoundersökningen ger möjlighet att i tid upptäcka riskfaktorer eller sjukdomar, som är påverkbara i ett tidigt skede. Hälsoundersökningen är upplagd som en omfattande basutredning med möjlighet att redan från början göra tillval.

Innehåll för alla

 • Blodstatus
  Kan visa på blodbrist och vissa blodsjukdomar eller i vissa fall annan allvarlig sjukdom.
 • Blodsocker
  Kan visa på diabetes i tidigt skede.
 • Blodfetter
  Rubbning av blodfetterna är en välkänd riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar, framför allt stroke och hjärtinfarkt. blodfetter påverkas av livsstil och ärftlighet.
 • Blodtryck
  Högt blodtryck ökar risken framför allt för stroke, men även för hjärtinfarkt och andra hjärt- och kärlsjukdomar.
 • EKG
  EKG kan visa om man har en oregelbunden hjärtrytm eller andra hjärtproblem.
 • Sköldkörtelfunktion
  TSH-provet visar på sköldkörtelfunktion och ämnesomsättning. Vid låg funktion kan man känna sig trött, frusen, nedstämd och vid för hög funktion kan man ha problem med hjärtklappning, svettningar eller darrningar.
 • Urinprov
  Kan påvisa sjukdomar i urinvägar och njurar samt diabetes.
 • Kreatinin och kalcium
  Ger information om njurfunktion, bisköldkörtelfunktion och kalkbalans
 • Längd och vikt
  Behövs för att räkna ut BMI som påvisar ev övervikt. vi mäter även bukhöjd. Övervikt ökar risken för förslitningsskador i lederna, högt blodtryck, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, vissa cancerformer samt ger lägre livskvalitet.
 • Livsstil - sömn, stress, kost, motion, tobak, alkohol
  Genomgång av dessa faktorer, som har stor betydelse för hälsa, välbefinnande och produktivitet.

Tillval

 • Prostataundersökning inkl PSA
  Muntlig och skriftlig information, skattningsformulär för vattenkastningsbesvär, undersökning av prostatakörteln och PSA-provtagning med syfte att tidigt upptäcka prostatacancer. Lämpligt för män över 50 år.
 • Fördjupad provtagning alkohol
  I hälsoenkäten som alla gör ingår AUDIT som är ett frågeformulär med god träffsäkerhet för screening av riskbruk. Vid oro för hög alkoholkonsumtion tas i detta tillval leverprover och ett mer specifikt blodprov, CDT, som är en tillförlitlig indikator på riskkonsumtion de senaste fyra veckorna.
 • Spirometri
  Test av funktionen i lungor och luftrör som kan avslöja KOL eller astma. Rekommenderas särskilt för rökare.
 • Audiometri
  Hörseltest, bedömning av hörselfunktionen och lämpliga rekommendationer.
 • Uppföljning
  Om du får förslag på livsstilsförändringar rekommenderar vi uppföljning hos sjuksköterska efter cirka 3 månader.
vårdbesök

Så här går det till

 1. Hälsoenkät
  Inför sköterskebesöket får du en hälsoenkät att fylla i, i vårt välkomstrum. Hälsoenkäten belyser ärftliga faktorer, livsstil, tobaks- och alkoholvanor, stress, arbetssituation, sömn, stämningsläge med mera. Utifrån dina svar har du sen ett hälsosamtal med sköterskan.
 2. Provtagning och tester hos sjuksköterska
  Provtagning, EKG och ev ytterligare undersökningar som valts som tillval.
 3. Läkarbesök
  Efter cirka två veckor träffar du läkaren, som är specialist i allmänmedicin. Då görs en noggrann kroppsundersökning, genomgång av provsvar, undersökningsfynd och enkät. Du samtalar i lugn och ro med läkaren och får en mycket god belysning av ditt hälsotillstånd. 
 4. Åtgärder
  En fördel med regelbundet återkommande hälsoundersökningar är att en jämförelse kan göras över tid, vilket möjliggör en tidigare upptäckt av avvikelser och riskfaktorer – man kan se tendenser i provsvar och resultat på ett tydligt sätt. Det är också viktigt att göra en uppföljning om vi har föreslagit en livsstilsförändring. Forskning visar att det ökar möjligheten till en varaktig förändring.

 

Liten hälsoundersökning

Provtagning, tester och samtal med sköterska

 • Blodvärde
 • Blodsocker
 • Blodfetter
 • Puls
 • Blodtryck
 • Längd och vikt
 • Syn- och hörseltest

Du börjar med att fylla i ett frågeformulär om hälsa och livsstil. Sen träffar du en sköterska som gör prover och tester, och ni har slutligen ett samtal kring frågeformuläret och resultaten där ni tillsammans ser över livsstilsfaktorer som kan påverka din hälsa och livskvalitet.

 

Priser för privatpersoner
Stor hälsoundersökning (sjuksköterska + läkare) 3 400 kr
Tillval: prostataundersökning inkl PSA 500 kr
Tillval: riskprofil alkohol 500 kr
Tillval: spirometri (lungfunktionsmätning) 400 kr
Tillval: audiometri (hörselmätning) 400 kr
Uppföljning + ev analyskostnad 600 kr
Liten hälsoundersökning (sjuksköterska) 1 700 kr