Hoppa till huvudinnehåll

Behandling skadligt bruk Individanpassad rehabilitering

Har ni en medarbetare som behöver stöd och behandling på grund av skadligt bruk? En behandling hos Feelgood föregås alltid av en utredning som tydliggör medarbetarens behov och omkringliggande behov som påverkar valet av behandlingsinsats. Chef och HR får också stöd genom hela processen.

Feelgoods behandlingar vid skadligt bruk är baserade på vetenskap och evidens och har en tydlig koppling till arbetslivets krav och förutsättningar. Genom vårt chefsstöd hjälper vi er att hantera situationen på arbetsplatsen och skapa förutsättningar för en framgångsrik rehabiliteringsprocess. Kontinuerlig uppföljning ger arbetsgivaren insyn, kontroll och trygghet.

Feelgood har behandling i egen regi genom Nämndemansgården, som är en del av Feelgood sedan 2022.

Vi är oberoende av behandlingsmetodik och erbjuder behandling utifrån individens behov, exempelvis:

  • Internatbehandling i grupp
  • Öppenvårdsbehandling i grupp
  • Enskild öppenvårdsbehandling
  • Abstinensbehandling – avgiftning
  • Specifika behandlingar kopplat till spel om pengar

Behandling erbjuds både fysiskt på plats och digitalt efter behov. En metod passar inte alla, därför erbjuder vi behandling baserad på flera olika metoder. 12-stegsmetoden, KBT, återfallsprevention, MET och MI är de vanligaste. Vi följer upp behandlingen med provtagning för att säkerställa att medarbetaren medverkar i behandlingen.

Chefen får kontinuerlig återkoppling i hur behandlingen fortgår, och vi finns som stöd vid frågor som rör arbetsplatsen och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Efter avslutad behandling kan rekommendationer ges om fortsatt stöd för att skapa en varaktig förändring hos medarbetaren, exempelvis träning, balans i livet, sömnskola eller stresshantering.