Hoppa till huvudinnehåll
kollegor

Organisatorisk och social arbetsmiljö

En god arbetsmiljö har stor påverkan på både produktivitet och lönsamhet. När medarbetare inte mår bra är det inte bara sjukskrivningar som kostar, utan även sämre prestationer. Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar i Sverige, vilket gör det allt viktigare för arbetsgivare att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (även kallad psykosocial arbetsmiljö). Ansvaret är lagstadgat, precis som för fysisk arbetsmiljö.

Att hitta orsaker till ohälsosam arbetsmiljö i organisationen, och inte bara exempelvis förbättra individers hantering av stress, är en av nycklarna till framgång. Det är avgörande att ställa rätt frågor, på rätt sätt, för att få en välgrundad bild av nuläget och behovet på er arbetsplats. Vår kunskap om hur man gör en korrekt analys, samt hög kompetens och bredd av tjänster för efterföljande åtgärder, leder till resultat. Feelgood ger er en bild av nuläget i er organisation, och vilka brister som eventuellt behöver åtgärdas. Sedan kan vi vägleda er och genomföra de insatser som behövs för att ni ska nå ert nya önskade läge.

Feelgoods organisationskonsulter hjälper er med kartläggning av er organisatoriska och sociala arbetsmiljö, och därefter utveckling med sikte på er nya målbild.

Inom företagshälsan kan vi självklart också stödja er i att arbeta systematiskt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och erbjuda relevanta utbildningar för både chefer och medarbetare, precis som när det gäller fysisk arbetsmiljö. 
 

Trivsel, trygghet och hälsa på arbetsplatsen har stor påverkan på produktivitet och lönsamhet. När arbetsgivare ser ett behov av att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, är det avgörande för resultatet att börja med att kartlägga såväl riskfaktorer som de faktorer som höjer arbetsgruppens motivation, engagemang och effektivitet. Att genomföra mätningar och kartläggningar är en naturlig del av processen för att veta nuläge och välja rätt insatser.

Tillsammans väljer vi en möjlig väg framåt med insatser som ger er det önskade resultatet i er verksamhet. Vi utgår från kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö. Vårt uppdrag är att stärka arbetsplatsens kunskap och förmåga att gemensamt ta ansvar för arbetsmiljön för ett hållbart arbetsliv.