Hoppa till huvudinnehåll
skadligt bruk

Beroendebehandling och anhörigstöd

Har du, eller någon du känner, problem med alkohol, droger, läkemedel eller spel? Nämndemansgården, som sedan våren 2022 är en del av Feelgood, erbjuder behandling inom alkohol, droger, läkemedel och spel över hela landet.

Som ledande inom beroendebehandling i Sverige erbjuder Nämndemansgården professionellt stöd i hela vårdkedjan, från första bedömning till behandling och uppföljning. Vi vet också att det är viktigt med hög tillgänglighet, att snabbt få kontakt och få rätt hjälp. Med hög nivå av anpassning till behov, uthållighet och stöd genom hela processen skapar vi långsiktiga resultat.

Du får hjälp och stöd från en första screening/bedömning till behandlingsinsats och uppföljning. Det finns lösningar för flera olika målgrupper, som ungdomar, vuxna, anhöriga, medberoende samt för chefer och medarbetare.

Att vara anhörig kan lätt leda till att man utvecklar beteenden som ingår i det man ofta kallar medberoende. Att förtvivlat försöka hjälpa någon som inte förmår att hjälpa sig själv är frustrerande och det är lätt att börja kontrollera personen då hjälpen inte når fram. Du kommer alltid att vara anhörig men behöver inte vara medberoende för alltid.