Hoppa till huvudinnehåll
ledare med grupp

Ledarskap Utvecklas som chef och ledare

Ett gott ledarskap är en viktig friskfaktor i arbetslivet och kan göra en betydande skillnad för er organisations resultat. Chefer har stor påverkan på den upplevda arbetsmiljön och medarbetares prestation. Därför behövs rätt kompetens och stöd för att skapa bästa möjliga förutsättningar för sina medarbetare, och därigenom goda resultat. 

Vi möter chefer, ledare, ledningsgrupper, HR och team som vill ta sin organisation till nästa nivå. Genom ett utforskande förhållningssätt i partnerskap med våra kunder jobbar vi med att utveckla både ledarskap och organisation. Feelgood har lång och bred erfarenhet av att jobba med ledarskap, hälsa och arbetsmiljö.

Vi möts på ett sätt som passar dig/er. Individuellt eller i grupp, digitalt eller fysiskt.

Vi kan erbjuda det mesta i vårt utbud såväl på plats hos er som digitalt i form av videomöten eller digitala utbildningar, föreläsningar och workshops. Tillsammans skräddarsyr vi ett upplägg som passar dig eller er organisation.

Feelgoods organisationskonsulter arbetar utifrån forskningsbaserade metoder för att säkerställa önskade resultat och en effektiv process. Vi kan ge stöd i såväl större utvecklingsprojekt som fristående insatser, med målet att utveckla er organisation. 

Feelgood har lång erfarenhet av utvecklings- och utbildningsinsatser för chefer och ledare. På individnivå erbjuder vi individuell rådgivning, individuell ledarutveckling och coaching. Vi erbjuder också ledningsgruppsutveckling och grupphandledning för chefer och ledare. Våra utbildningar omfattar ett ledarprogram (kundanpassat eller öppet program) samt öppna och kundanpassade utbildningar (t ex Det viktiga (svåra) samtalet, Att leda i förändring, Klart Ledarskap).

Olika ledningsgrupper har olika mognad, behov och förutsättningar. Insatsen för ledningsgruppen behöver därför planeras och designas efter detta. Som en röd tråd genom arbetet med en ledningsgrupp går ambitionen att stärka öppenheten och tilliten i gruppen. Ju mer komplex uppgift en grupp har desto viktigare är det att relationerna i gruppen fungerar och att man kan hantera påfrestningar. Feelgoods organisationskonsulter har lång och bred erfarenhet av att jobba med ledningsgruppsutveckling. Konsulten på Feelgood är chefens partner i processen.