Hoppa till huvudinnehåll
Hand som håller tomtebloss i vattnet

Ledarskap Vidareutveckla era ledare i deras roll

Ett gott ledarskap, tydligt och coachande, är en viktig friskfaktor i arbetslivet och kan göra en betydande skillnad för er organisations resultat. Chefer har stor påverkan på den upplevda arbetsmiljön och medarbetares prestation. De behöver rätt kompetens och stöd för att skapa bästa möjliga förutsättningar för sina medarbetare, och därigenom goda resultat. 

Feelgood är bra på att få människor att utvecklas och förstå sig själva, och vi har över 20 års erfarenhet av att jobba med hälsa och arbetsmiljö. Ledarskap innefattar både att utveckla sina medarbetare och sig själv. Med regelbundet chefsstöd, ledarskapsutbildningar och analys av behoven kan vi stötta era ledare i deras arbete. 

I dagens snabbrörliga värld förväntas snabba framsteg och starka resultat. Mår cheferna och deras medarbetare bra, och är motiverade och engagerade, så uppnår de bättre resultat för organisationen. Chefer och ledare har en nyckelposition och möjlighet att skapa ett hälsofrämjande klimat på sin arbetsplats.

För att uppnå detta behöver era chefer först och främst rätt kunskap. Ofta även stöd i utvecklingsarbete med fokus på hälsorelaterade frågor i arbetsmiljön, både för sig själv som chef och för sina medarbetare. Feelgood är chefens stöd i detta. Vi tar naturligtvis hänsyn även till de mindre konstruktiva beteendena och rustar era chefer för att hantera ohälsa, konflikter och kränkande särbehandling. 

För att lyckas bra som ledare behövs ofta ett brett hälsofrämjande arbete inom arbetsmiljön i sin helhet. Det har vi på Feelgood lång erfarenhet av. 

Feelgood erbjuder skräddarsydd individuell och verksamhetsanpassad ledarutveckling. Vi stärker chefens förmåga att leda och utveckla en hälsofrämjande verksamhet, stärka och utveckla det formella chefsuppdraget och det personliga ledarskapet. Det kan ske i individuell form eller i grupp, coachande efter behov eller mer behovs- och temastyrt.

Vi fördjupar innebörden i de fyra typer av ledarskapsbeteenden som är relevanta för det strategiska ledarskapet med verksamhetsfokus: uppgiftsorienterande, relationsorienterande, förändringsorienterande och externt orienterande beteenden.

Feelgood utgår från metoden Lead-Forward som är framtagen av ledarskapsforskare. Det innebär att vi har ett framåtriktat fokus på framtida hälsofrämjande beteenden. Vid traditionell ledarutveckling stannar man ofta vid återkoppling på tidigare beteenden. Vi tar istället vårt avstamp där och hjälper er framåt.

Med hjälp av vårt strukturerade program hjälper vi era chefer att överbrygga gapet mellan nuvarande hälsoklimat i arbetsgruppen och önskat hälsoklimat. Fokus i vårt program ligger på att öka engagemang, motivation och hälsa hos både chef och medarbetare. 

Utöver den individuella chefsutvecklingen enligt Lead-Forward utbildar vi i hur man som ledare kan stödja sina medarbetare till förbättring. Med modellen Full-Range-Leadership som bas hjälper vi också era ledare att sätta upp mål för ett mer långsiktigt främjande av hälsosamma beteenden.

Mer om Feelgoods stöd i ledarskap