Hoppa till huvudinnehåll

Ledarutveckling Vi hjälper era chefer och ledare framåt

Feelgood arbetar med att stödja, utveckla och stärka chefer och ledare i deras ledarskap. Vårt arbete grundar sig i aktuell ledarskapsforskning och väl beprövade metoder. Våra ledarskapskonsulter har olika bakgrund och erfarenhet för att på bästa sätt möta våra kunders behov - egen ledarerfarenhet, beteendevetare, psykologer, certifierade coacher. 

Utveckling och stöd för enskild ledare

Feelgood erbjuder skräddarsydd ledarutveckling för chefer på olika nivåer, arbets-/teamledare och HR. Fokus är att stärka det egna ledarskapet och förmågan att leda och utveckla en hälsofrämjande verksamhet. Vi utgår från den enskilde ledarens behov och önskemål och väl beprövade metoder. Teori varvas med praktisk tillämpning av färdigheter inom ledarskap. 

Vi jobbar också med handledning och coaching för utveckling och förändring, en resultatorienterad process där tydliga mål och uppföljning är centrala komponenter. Genom att lyssna, ställa adekvata frågor och ge feedback hjälper konsulten chefen att plocka fram vad som är viktigt och hitta handling utifrån detta.

När ledare önskar stöd i att hantera enskilda frågeställningar kan vi också bistå med rådgivning. Det kan till exempel handla om att hålla svåra samtal, ge specifik feedback, kommunicera beslut eller skapa struktur. Våra erfarna organisationskonsulter ger praktisk och lösningsorienterad konsultation.

Grupphandledning för ledare

Att vara chef är många gånger ett ensamt uppdrag. Vid handledning för chefer i grupp ges möjlighet till gemensamma reflektioner och erfarenhetsutbyte, där deltagarna kan stötta varandra och ge nya perspektiv. Att dela och hantera utmaningar tillsammans med andra chefer kan bidra till att känna större trygghet i sin ledarroll och ger möjlighet att skapa stödjande nätverk. 

Handledningen kan göras i grupper med chefer från olika organisationer eller internt i en organisation. Digitalt eller fysiskt efter önskemål. Teori varvas med dialog och färdighetsträning, och deltagarna tar med sig egna angelägna frågeställningar och utmaningar i ledarskapet till gruppen. 

 

Feelgoods utbildningsprogram för chefer och ledare