Hoppa till huvudinnehåll

Ledarutveckling Vi hjälper era chefer och ledare framåt

Utifrån metoden Lead-Forward, som har ett mer framåtriktat fokus än traditionell ledarutveckling, ger vi era chefer de bästa förutsättningarna för att utveckla ett hälsofrämjande klimat på arbetsplatsen. 

Feelgood erbjuder skräddarsydd individuell och verksamhetsanpassad ledarutveckling. Vi stärker chefens förmåga att leda och utveckla en hälsofrämjande verksamhet, stärka och utveckla det formella chefsuppdraget och det personliga ledarskapet. Det kan ske av individuell form eller i grupp, det kan vara coachande efter behov eller mer behovs- och temastyrt.