Hoppa till huvudinnehåll

Robust samarbetskultur

Att rusta arbetsplatsen med en lösningsinriktad hållning, och inrätta forum där naturliga friktioner kan diskuteras, bidrar till att bygga en robust samarbetskultur som utvecklar arbetsplatsen.

Meningsskiljaktigheter och mellanmänskliga friktioner finns alltid i någon mån där flera människor samlas. Att vara förberedd för detta gör att friktion kan lösas utan att leda till såriga konflikter. 

Grundpelarna i en robust samarbetskultur

Byggandet av en robust samarbetskultur är ett långsiktigt arbete med fyra strategiska delar:

  • Inventera konfliktpotential - se över förutsägbara konfliktfrågor, arbetsorganisationen och samarbetskulturen
  • Skapa förutsättningar för tidig problemlösning - skapa former och forum för att prata om det som frustrerar
  • Träna konflikthantering - hjälp medarbetare och ledare att utveckla färdigheter för att konstruktivt kunna lösa sina konflikter och meningsskiljaktigheter
  • Inrätta signalsystem och stödresurser -  ha lättillgänglig information om vilken hjälp som finns att få vid konflikter, och ha stödresurser tillgängliga att erbjuda parterna i en konflikt

Feelgood kan stötta er med alla dessa delar tillsammans eller var för sig beroende på era behov. Vi hjälper till att inventera konfliktpotential, skapa forum för dialog, träna färdigheter och förbereda arbetsplatsen för konflikthantering. Vi gör det tillsammans med er och anpassat efter er verksamhet.