Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till medarbetaren Vi hjälper din medarbetare att komma vidare

Medarbetare som mår bra presterar också bättre på jobbet. I vissa situationer kan en medarbetare vara i behov av samtalsstöd för att komma tillbaka till sin fulla potential. Feelgoods psykologer och beteendevetare hjälper era medarbetare och chefer, med en forskningsbaserad samtalsmetodik som bygger på KBT (kognitiv beteendeterapi), MI (motivational interviewing) och ACT (acceptance and commitment therapy).

Ökad tilltro till egen förmåga

En persons självkänsla kan av olika anledningar ha försvagats, och medarbetaren kan vara i behov av samtalsstöd för att återfå styrkan i sin självkänsla. Med Feelgoods Stödjande samtal nås det målet bland annat genom att medarbetaren får hjälp att se över sina strategier för att handskas med olika situationer, och börja se alternativa strategier för sin aktuella arbetssituation. Förutom ökad tilltro till sin egen förmåga får medarbetaren verktyg för att hantera kommande svårigheter i arbetslivet på ett ändamålsenligt sätt.

Hantering efter traumatisk upplevelse

Efter en traumatisk upplevelse eller kris kan medarbetaren vara i behov av att sätta ord på det man har upplevt, och bli lyssnad på och förstådd på ett empatiskt sätt. Feelgoods Stödjande samtal omfattar en serie samtal med medarbetaren och kartlägger även graden av traumat med hjälp av en skattningsskala. Om medarbetaren bedöms ha behov av vidare traumabearbetning, eller om en bedömning av läkare skulle behövas, kommer vi att rekommendera det.