Hoppa till huvudinnehåll

Fysisk arbetsmiljö Alla ska kunna jobba ett helt arbetsliv med bibehållen hälsa

En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett friskt företag. Arbetsmiljölagen slår fast att arbetsgivaren ska förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar, inte tvärtom.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig hörnsten att undersöka miljön så att man kan göra en plan för hur det som är otillfredsställande ska åtgärdas och därefter följa upp resultatet. Feelgood hjälper er säkerställa att ni följer arbetsmiljölagen. Vi kartlägger, mäter, riskbedömer och ger förslag på konkreta åtgärder. Vi ser också till att er organisation har god kunskap om arbetsmiljöarbetet genom våra utbildningar. 

Inventering, riskbedömning och åtgärder

Den fysiska arbetsmiljön kan röra sig om faktorer som buller, värme, ljusförhållanden, kontakt med kemikalier samt biologiska hälsorisker. Det kan också röra sig om ensidigt upprepat arbete, obekväma arbetsställningar och lyft. Mycket inom den fysiska arbetsmiljön kan mätas. Inom många delar av området finns det gränsvärden för skadlig påverkan i arbetsmiljön och riktlinjer för utformning av en god fysisk arbetsmiljö. En del av Feelgoods erbjudande inom fysisk arbetsmiljö är inventering av arbetsmiljöstatus, riskbedömning och konkret hjälp för att eliminera och reducera risker. 

Ergonomi är en viktig del av den fysiska arbetsmiljön. Vi kan hjälpa er med kartläggning och bedömning av arbetsplatsens utformning och medarbetarnas arbetsteknik. I samband med det ger vi alltid konkreta förbättringsförslag. Vi har erfarenhet från många typer av arbetsplatser, till exempel kontor, lager, butik, vård, skola/förskola och industri.

En annan viktig komponent i en trygg arbetsmiljö är att det finns beredskap och rutiner för eventuell brand. Feelgood hjälper till med förebyggande brandarbete och planering av utrymning.

För att ge stöd i ert arbetsmiljöarbete kan Feelgood delta i arbetsmiljökommitté/skyddskommitté och arbetsmiljörond/skyddsrond. Och vi stöttar er vid åtgärder efter Arbetsmiljöinspektionens meddelanden.

Medicinska kontroller

Medicinska kontroller av arbetsmiljöskäl är ett komplement när förebyggande yrkeshygieniska, tekniska, psykologiska och organisatoriska åtgärder inte räcker för att skydda mot ohälsa. Kontrollerna är lagstadgade och identifierar risker på en arbetsplats, skyddar medarbetarna och förebygger skador.

Feelgood kan hjälpa er hålla koll på vilka medicinska kontroller som behövs i er verksamhet, och självklart genomföra kontrollerna och utfärda tjänstbarhetsintyg.