Hoppa till huvudinnehåll
mobil i handen

Checklista för chef och HR Stöd för att upptäcka skadligt bruk

Feelgoods kostnadsfria checklista vid skadligt bruk stödjer chefer och HR i att uppmärksamma individer och kunna agera tidigt. 

Ni får hjälp att identifiera beteenden och signaler där riskbruk, skadligt bruk eller beroende skulle kunna vara en orsak. Viktigt att komma ihåg är att det också kan finnas andra förklaringar. Tidiga signaler på riskbruk och skadligt bruk är till stor del samma som signaler på annan ohälsa, medarbetare som inte mår bra på grund av till exempel stress, psykisk ohälsa eller livsavgörande händelser som skilsmässa, separationer eller sjukdom i familjen.

Fokusera på det som sker och konsekvenser på arbetsplatsen. Det är aldrig arbetsgivarens roll att ställa diagnos eller säga att det finns en problematik. En utredning ska vid behov genomföras av professionell, legitimerad personal.

Feelgoods checklista vid skadligt bruk