Hoppa till huvudinnehåll
orolig man

Tips till chefen vid oro

  1. Vänta inte på bevis. Agera redan när du känner första oron, det kan till exempel vara att någon börjar prestera sämre eller inte verkar må så bra, är trött eller har ökad frånvaro.  
  2. Utgå från det du ser på jobbet, till exempel trötthet eller frånvaro och fråga vad det beror på. Erbjud stöd och hjälp. Försök inte att ställa diagnos eller påstå något om medarbetaren. Det du ser kan ha många förklaringar.  
  3. Dokumentera samtalet och bestäm en ny tid för att följa upp. Om ni inte redan har det, skaffa en tydlig policy med handlingsplan som tydligt beskriver företagets riktlinjer och regler kring skadligt bruk av alkohol, spel, läkemedel, narkotika eller annat. Om det finns tydliga regler och riktlinjer blir det lättare för chefen att ta samtalet.  
  4. Om problemen fortsätter, fortsätt att följa upp, erbjud hjälp och kontakta Feelgood som erbjuder chefstöd samt utredning och behandling för medarbetaren. Arbetsgivaren har ansvar för att säkerställa arbetsplatsen och utreda risker. Skadligt bruk kan vara en stor risk. Vid sjukdom har arbetsgivare ett ansvar för rehabilitering. Feelgood hjälper arbetsgivaren att hitta individanpassad rehabilitering till medarbetaren baserad på en professionell utredning.