Hoppa till huvudinnehåll
kvinna m suddig man i bakgrund

Hur stort är problemet?

Arbetsgivares behov av insatser ökar när det handlar om att förhindra skadligt bruk både när det gäller alkohol, men också läkemedel, spel, droger, dopning, shopping och andra beteenden som får negativa konsekvenser på arbetsplatsen. Det ingår i vårt arbete för att skapa friska företag. Därför erbjuder vi ett professionellt och metodiskt stöd till arbetsgivare i detta arbete.

Statistiken säger att i snitt var femte medarbetare på en vanlig arbetsplats berörs av problematik relaterat till skadligt bruk. Vi satsar på att hjälpa våra kunder att stötta medarbetare som hamnat i eller riskerar att hamna i beroende.

Alkohol är det största problemet

Antalet personer i Sverige med riskabel alkoholkonsumtion och beroende är ca 1.000.000, dvs ca 20% av den vuxna befolkningen. 

  • Ca 300.000 av dessa uppskattas ha ett skadligt bruk alkohol.
  • Ca 250.000 personer (4 procent) är beroende och de flesta av dem finns i arbetslivet. Ca 50.000 har kontakt med kommunernas och landstingens missbruks- eller beroendevård.
  • ca 134.000 personer (2 procent) har ett problemspelande.
  • Ca 77.000 använder narkotika regelbundet, de flesta finns i arbetslivet. Ca 30.000 är narkotikaberoende.

Källa: Swelogs 2018, CAN 2019 och Socialstyrelsen

Varannan misstänker att kollega har alkoholproblem

Sammanlagt 3 000 yrkesverksamma personer, 1 000 chefer och 2 000 medarbetare, från 18 olika branscher deltog i Systembolagets undersökning om alkohol i arbetslivet. Av svaren framgår att över hälften av de tillfrågade någon gång misstänkt att en person på arbetsplatsen har alkoholproblem.

  • 44 procent av cheferna uppger att det har förekommit att de misstänkt att en medarbetare under deras personalansvar haft alkoholproblem. 
  • 22 procent uppger att det har hänt att en kollega eller chef har luktat alkohol på arbetstid
  • 14 procent svarar att en kollega eller chef uppträtt misstänkt berusad på arbetstid.

Resultaten från denna undersökning presenteras bland annat  i Systembolagets "Alkoholrapporten 2019" med temat Alkohol och Arbetsliv. I samband med rapporten tog tidigare Alna, nu en del av Feelgood, fram ett metodmaterial för chefer och HR. Du kan ladda hem rapport och metodmaterial här.

Källa: Systembolaget, Kantar/Sifo 2019.