Hoppa till huvudinnehåll

Workshop för ledningen

I en större verksamhetsförändring är ledningsgruppen en viktig sammanhållande ledningsfunktion för verksamheten. Väl fungerande ledningsgrupper har även en viktig funktion i stödet till varandra som chefer.

Feelgoods organisationskonsulter kan hålla en workshop med er ledningsgrupp där vi arbetar med planering för vad ni behöver göra, hur en större verksamhetsförändring påverkar individer och grupper känslomässigt samt vilket ledarskap som behövs. Vår workshop anpassas efter behov både vad gäller innehåll och omfattning, men innehåller normalt följande:

  • Stöd i planering av hur allt ska gå till - framtagning av gemensam handlingsplan, tidplan samt arbetsfördelning med hjälp av förberedda mallar. Allt från logistik till kommunikationsplan till alla som berörs.
  • Fördjupning kring:
    • Vad händer med oss människor i samband med större förändringar, både på individ-, grupp- och organisationsnivå?
    • Vad innebär det för vårt ledarskap inför, under och efter en större verksamhetsförändring?
    • Hur kan vi stötta varandra och vad vill vi att processen ska präglas av?

Workshopen kan självklart byggas på med individuellt chefsstöd eller handledning för en arbetsgrupp som berörs.