Hoppa till huvudinnehåll

Medarbetarmätningar Skapa engagemang och strategisk förändring

Idag sker förändringar i snabb takt på arbetsplatsen. Arbetsgivare behöver arbeta proaktivt och agera direkt på förändrade förutsättningar i organisationen. Feelgood kan hjälpa er att ta pulsen på er organisation löpande, med digitala verktyg som tydliggör förbättringsområden och ökar engagemanget hos era medarbetare och chefer. Ni kan mäta era medarbetares åsikter så ofta ni vill. Genom att mäta och driva engagemang kan ni påverka hur ni utvecklar er arbetsmiljö, produktivitet, sjukfrånvaro och kundnöjdhet.

Feelgoods Medarbetarpulsmätning är ett digitalt medarbetarverktyg med åtgärdsfokus, som mäter era medarbetares åsikter kontinuerligt. Verktyget fokuserar på vad medarbetarna själva kan göra. Chefer och HR coachar och stöttar. I traditionella medarbetarenkäter svarar medarbetarna och cheferna får sedan ta hand om resultaten. Detta innebär ofta hög belastning på chefen och en osäkerhet kring hur alla åsikter ska kunna omvandlas till något som syns i era mål och märks för medarbetarna. Låt istället era medarbetare ta eget ansvar och driva förändringsarbetet i teamet tillsammans med chefen.

Ett steg i taget åt rätt håll

Medarbetarpulsmätningen identifierar ett fåtal områden för er att arbeta vidare med. Upprepade mätningar på dessa områden kan sedan visa och driva förändringen. Ni kan snabbt gå från analys till konkreta åtgärder, och arbeta med små förbättringar löpande. Arbetet vävs därmed in i den dagliga verksamheten och stödjer ert systematiskt arbetsmiljöarbete med direkta åtgärder och KPI:er.

Medarbetarnas ansvarstagande ökar, liksom förtroendet och samhörigheten i gruppen. Utifrån de egna svaren skapas aktiviteter där medarbetaren själv kan vara med och påverka sin arbetsplats. Medarbetaren får en individuell aktivitetslista, med fokus på eget ansvarstagande. 

Chefer och ledning ser förändringarna i realtid. Feelgoods erfarna organisationskonsulter finns redo för snabb och kompetent hjälp att strategiskt styra insatser och sätta rätt fokus på insatser. Vi genomför även utbildningsinsatser och åtgärdspaket som är skräddarsydda för just era behov.

 Vi tar pulsen på er organisation utifrån 14 definierade områden:

 • mål
 • processer
 • kompetens
 • roller och ansvar
 • ledarskap
 • kommunikation
 • arbetsmiljö
 • kultur och värderingar
 • medarbetarskap
 • motivation
 • utvecklingsmöjligheter
 • hälsa
 • stress
 • glädje och trivsel