Hoppa till huvudinnehåll
lysande frågetecken

FAQ Svar på vanliga frågor om Feelgood plus

Vem kan använda tjänsten?
Tjänsten vänder sig till dig som arbetar på ett företag som tecknat tjänsten, dina barn (1-17 år) och en anhörig (partner, förälder eller annan släkting över 18 år). Du kan endast registrera en anhörig utöver barn.

Hur använder jag tjänsten?
Genom en app på telefonen (Iphone eller Android) startar du tjänsten. 

mobil i handen

Hur kommer jag i gång? 

 1. Sök ”Feelgood” via Appstore (Iphone) eller Google Play (Android).
 2. Öppna och installera Feelgood-appen.
 3. Logga in via BankID.
 4. Tryck på Feelgood Plus-ikonen eller Privathälsa längst ner på det blå fältet i vyn på din telefon.
 5. Läs användarvillkor och när du godkänt dessa är du klar att använda Feelgood Plus.
 6. Om du vill registrera en anhörig så gör du det i Feelgood Plus i appen, under Inställningar.
 7. När du bokar en tjänst anger du som användare vilken e-post och mobilnummer (för SMS) du vill få din inbjudan till det digitala mötet. Du kan ange dina företagsuppgifter eller privat e-post och mobiltelefonnummer.

Kan jag använda tjänsten utomlands?
Ja, du kan komma i kontakt med Feelgood Plus på resa inom Sverige och utomlands. Du måste dock ha BankID för att legitimera dig.

Hur vet ni vem som är min anhöriga?
Du registrerar själv din anhöriga i appen. Det finns begränsningar för hur ofta du kan ändra detta, för närvarande två gånger per år.

Hur registrerar jag min anhöriga?

 1. Logga in i Feelgood-appen med ditt BankID.
 2. Klicka på Feelgood Plus-ikonen.
 3. Gå in på ”Inställningar” längst ner till höger i navigeringsfältet.
 4. Scrolla ner till Feelgood Plus och lägg till en anhörig genom att skriva in hans/hennes personnummer och klicka ”Spara”.

Finns Feelgood Plus på engelska?
Ja, tjänsten finns på engelska. I Feelgood-appen, klicka på ”Inställningar” under navigeringsrutan längst ner till höger. Välj engelska eller svenska, standard är det svenska språket. På sikt kan fler språk bli aktuella.

Vilka är vårdgivare och vem ansvarar för att det utförs en bra och kvalitetssäkrad vård?
Feelgood har kvalitetssäkrat samarbetspartners. Följande vårdgivare ansvarar för din vård:

 • Doktor 24  - läkare och psykologer
 • Feelgood - fysioterapeuter/sjukgymnaster, hälsocoacher och personliga tränare

Kostar det något att använda tjänsten?
Patientavgift om 100 kr för digitala vårdbesök dvs besök till läkare, psykolog och fysioterapeut, samt receptförnyelse (utom preventivmedel). Detta innebär att samtliga 21 regioner i Sverige har patientavgift, även om denna kan skilja sig mellan regionerna. Feelgood är skyldiga att följa regioners beslut för vårdtjänsterna inom Feelgood Plus-tjänsten.

Denna betalas i samband med besök via betalkort. Högkostnadsskydd och Frikort gäller. 

Patientavgiften gäller från det kalenderår du fyller 20 år. Sjukvårdsbesök för ditt barn och unga vuxna upp till 17 år är fortsatt kostnadsfria. Om du är förälder till en ung vuxen 18-19 år kan du registrera honom/henne som anhörig i appen, då det krävs egen inloggning när de är myndiga. Om du är 18-19 år och antingen anställd hos en arbetsgivare som erbjuder Feelgood Plus eller registrerad som anhörig så är dessa besök kostnadsfria.

Besök till hälsocoach och personlig tränare är kostnadsfria för alla användare.

Vad är högkostnadsskydd?
Högkostnadsskyddet för sjukvård innebär i vanliga fall att du inte behöver betala mer än 1 150 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader. Beloppsgränsen för frikort kan dock variera i olika regioner. Om du har ett frikort, som berättigar till gratis vård, gäller det i ett år från och med det att första stämpeln sattes i ditt högkostnadskort.

Vad är frikort?
Om din region är ansluten till e-frikortstjänsten hittar dina frikortsuppgifter hos 1177. Där kan du även se om du uppnått gränsen för att få frikort.

 1. Gå till www.1177.se och logga in.
 2. Välj Alla övriga tjänster under rubriken Övriga tjänster.
 3. Klicka på Högkostnadsskydd för öppenvård under rubriken Högkostnadsskydd.

Alla regioner inte är anslutna till e-tjänsten med elektroniska frikort hos 1177. För att få dina uppgifter behöver du då kontakta din vanliga vårdcentral och be om frikortsuppgifterna. Har du ett fysiskt frikort står uppgifterna på denna.

Kan jag söka vård för någon annan?
Du kan enbart söka vård för dig själv och för ett eget barn under 18 år. Du kan inte söka vård för andra vuxna då personen alltid måste logga in med sitt eget BankID. Vi har tyvärr inte möjlighet att hjälpa till vid receptförnyelse med fullmakt.

Får arbetsgivaren veta något om mina besök?
Nej, detta är en tjänst som hanterar privatrelaterade åkommor. Det vill säga precis som om du skulle gå till en vårdcentral.

Hur gör jag om min skada eller ohälsa har uppkommit på arbetet?
Om din orsak till att söka vård är arbetsrelaterad så uppmanar vi dig att prata med din närmaste chef eller HR för vidare kontakt med Feelgoods företagshälsovård.

Vem kontaktar jag om jag har fler frågor?
Om du har frågor om tjänsterna kan du kontakta Feelgood Plus på plussupport@feelgood.se. Om du har tekniska frågor om appen ska du däremot kontakta tekniksupport@feelgood.se

Måste jag fylla i en hälsoenkät där tidigare sjukdom exkluderas från tjänsten?
Nej, inga tidigare sjukdomar eller skador exkluderas. Alla har samma rätt till tjänsten utan prövning. 

Hur fungerar online-möten?
När du i appen valt vem du vill besöka besvarar du först om det gäller dig eller ditt barn. Därefter får du svara på några frågor om vad du söker hjälp för och hur du mår. Du kan sedan välja att vänta på din tur eller boka en tid. När du bokar en tid så får du ett sms och mejl till den adressen du uppgivit med instruktioner hur du bokar in samt en påminnelse innan ditt möte ska börja. 

Hur fungerar mötet med läkare online?

 1. Beskriv ditt ärende. Börja med att ange ditt besvär och svara på frågor om hur du mår. Beroende på vilket ärende du har kan du få prata med en sjuksköterska som hjälper dig vidare direkt.
 2. Välj en tid. Våra läkare är tillgängliga dygnet runt, alla dagar i veckan. Välj om du vill boka tid för ett läkarbesök eller ställa dig i vår drop-in kö.
 3. Få hjälp via chatt eller video. Du får ett sms när ditt besök börjar. Mötet startar via chatt och övergår till video om du begär detta i chatt. Läkaren kan även göra bedömningen att besöket ska övergå till video.

Hur fungerar mötet med psykolog online?
Psykologtjänsten kan endast användas av vuxna, det vill säga från 18 års ålder. För barn och unga under 18 år erbjuder vi läkarbesök och kan vid behov hjälpa till med remiss till vårdcentral eller barn- och ungdomspsykiatri.

Föräldrar som upplever stress eller mår dåligt på grund av att deras barn mår dåligt kan naturligtvis söka rådgivning själva genom psykologtjänsten.

Möt erfarna psykologer via chatt eller video på vardagar och helger från 08:00 till 17:00.
Feelgood Plus erbjuder både tillfälliga psykologbesök och digital terapi (KBT -behandlingar) för bland annat depression, ångest, sömnstörningar och stress.

 1. Svara på några frågor. Börja med att ange ditt huvudsakliga besvär, till exempel ångest, stress, depression eller sömnsvårigheter. Du kommer därefter få svara på några frågor om hur du mår.
 2. Boka en tid som passar dig. 
 3. Träffa psykologen via chatt eller video. Du får ett sms när ditt psykologsamtal börjar. Mötet startar via chatt och övergår till video om du begär detta i chatt. Psykologen kan även göra bedömningen att besöket ska övergå till video. Vi erbjuder både enstaka psykologbesök och digital terapi (KBT-behandlingar) för bland annat depression, ångest, sömnbesvär och stress.

Hur fungerar mötet med fysioterapeut (sjukgymnast) online?
Om du har problem med t ex; nacke, rygg, axel, armbåge, knä eller fotled, kan du få hjälp med rådgivning och behandling. Möten kan genomföras vardagar 08:00 till 17:00. Om du remitteras för ett fysiskt besök gäller patientavgiften för mottagningen enligt tariffen i din region (landsting).

 1. Svara på ett antal frågor.
 2. Boka en tid som passar dig för ett videomöte. Du får ett sms när ditt besök börjar. Utifrån dina svar och samtal med fysioterapeuten görs en bedömning och rådgivning.

Hur fungerar mötet med personlig tränare eller hälsocoach online?
Svara på ett antal frågor och utifrån dina behov får du stöd och coachning för att förändra dina vanor, väder det är att börja träna eller ändra din livsstil. De vanligaste frågorna som används med en personlig tränare är; att börja träna, förebygga skador och prestationsmål. De vanligaste frågorna att träffa en hälsocoach är; viktminskning, livsbalans och kost. Normalt möter du dessa kompetenser 1-3 gånger. Möten kan hållas vardagar 08:00 till 17:00.

 1. Svara på ett antal frågor.
 2. Boka en tid som passar dig för ett videomöte. Du får ett sms när ditt besök börjar. Utifrån dina behov så tar ni fram ett träningsupplägg som passar dig. Ni kan sedan ha uppföljningar på din utveckling. 

Kan jag träffa en personlig tränare, hälsocoach eller fysioterapeut fysiskt via Feelgood Plus?
Nej, tjänsten är enbart en digital distanstjänst med möten via video. Gällande fysioterapeut och ett eventuellt fysiskt besök, får du handledning kring hur du går tillväga i mötet. Patientavgift på mottagning enligt taxa där du är mantalsskriven gäller för fysiska besök. 

Kommer jag att behöva ”lista” mig för att använda Feelgood Plus?
Nej, Feelgood Plus är en digital vårdcentral och du behåller den vårdcentral där du är listad. Det är denna du fortsätter att använda för fysiska besök. Är du osäker på var du är listad, ber vi dig kontakta din närmaste vårdcentral.

Vad händer om jag behöver ta prover eller träffa en läkare fysiskt?
I de fall du behöver följas upp med ett fysiskt besök så bokas det in på en vårdcentral eller specialistklinik med landstingsavtal. Patientavgift gäller för fysiska besök, enligt den taxa som gäller i din region.

 • Först och främst ska du vända dig till den vårdcentral eller husläkare du är listad. Är du osäker på var du är listad, ber vi dig kontakta den vårdcentral som finns i närheten där du bor. Då tar din vårdcentral över ditt ärende.
 • Vi erbjuder även provtagning i samarbete med våra vårdpartners. På de flesta ställen finns möjlighet för både tidsbokning och drop-in. Vi hjälper dig att ta reda på var och hur. Den läkare som ordinerat provtagningen följer då upp provtagningen. 

Kan jag få en remiss via Feelgood Plus?
Liksom hos andra vårdgivare som vårdcentraler, närakuter och akutmottagningar kan du få en remiss till fortsatt vård om läkaren bedömer att du är i behov av fortsatt utredning eller vård. Om vår läkare bedömer att du behöver träffa en läkare med särskild specialistkompetens kan vi hjälpa dig med en remiss. I dagsläget kan vi däremot inte skriva remiss för röntgenundersökningar, ultraljud samt fysiologiska undersökningar. I dessa fall hänvisar vi till din ordinarie vårdcentral.

Hur skickas min remiss?
Vår samarbetspartner Doktor24 säkerställer att din remiss skickas till respektive remissmottagare och du blir sedan kallad för besök eller bedömning från respektive mottagning eller klinik. Vanligtvis får du en kallelse till din folkbokförda adress och enligt vårdgarantin ska du normalt erhålla en tid inom 90 dagar. Liksom för alla vårdenheter är det den mottagande vårdgivaren som bedömer ditt medicinska behov av vård och hur fort du ska få komma till bedömning, utredning eller behandling. Liksom hos andra vårdgivare som vårdcentraler, närakuter och akutmottagningar kan du få en remiss till fortsatt vård om läkaren bedömer att du är i behov av fortsatt utredning eller vård. Om du inte hört något från den enhet du blivit remitterad till inom 90 dagar får du återkomma till oss på Feelgood Plus.

Vad händer om jag inte vill använda Feelgood Plus?
Tjänstens syfte är att få snabb tillgång till hälso- och sjukvård och det görs möjligt av din arbetsgivare. Oavsett vilken tjänst som erbjuds inom Feelgood Plus sker allt på frivillig basis och enligt ditt eget beslut.