Hoppa till huvudinnehåll

Chefsstöd vid förändring Vad du behöver veta och göra som chef

Står du som chef inför eller mitt i att leda en större verksamhetsförändring? Det är en komplex uppgift som innefattar flera kunskapsområden – den egna rollen och ansvaret, bemötande och reaktioner hos medarbetare samt din egen hållbarhet som chef. Feelgoods organisationskonsulter stöttar chefer med ökad kunskap och verksamma strategier att hantera sitt ledarskap och sin egen situation vid större verksamhetsförändringar.

Kunskap och verktyg för chefer

Våra organisationskonsulter håller föreläsningar eller workshops för era chefsgrupper, fysiskt på plats eller virtuellt av våra organisationskonsulter. Beroende på er chefsgrupps behov har Feelgood ett antal teman som ni kan bygga er egen utbildning utifrån:

  • Chefens och ledningens roll och ansvar under större verksamhetsförändringar
  • Medarbetares och chefers reaktioner vid större verksamhetsförändringar
  • Kommunikation vid större verksamhetsförändringar
  • Din egen hållbarhet som chef 

Vi kan ge stöd i form av föreläsning med tillhörande dialog i smågrupper, som syftar till ökad kunskap inom valt tema. Vi kan också hålla längre workshops, där syftet är att i mindre chefsgrupper få verksamma strategier och verktyg samt påbörja sin egen plan som chef. Våra workshops inleds med en kortare föreläsning och erbjuder tid för dialog och fördjupad kunskap inom respektive område. Varje deltagare börjar formulera sin egen handlingsplan.

Våra föreläsningar och workshops kan vid behov byggas på med individuellt chefsstöd eller stöd för en ledningsgrupp i en insats kring ledningsgruppsutveckling.