Hoppa till huvudinnehåll
team

Grupp- och ledningsgruppsutveckling Skapa välfungerande och effektiva team

I arbetslivet ingår vi ofta i en eller flera grupper eller team som ställs inför utmaningar av varierad typ och komplexitet. Det välfungerande teamet kännetecknas av såväl goda prestationer som välmående. Att arbeta med era teamprocesser kan avgöra om teamet har möjlighet att utvecklas i rätt riktning och öka förutsättningarna för att uppnå teamets fulla potential. 

Grupp- och ledningsgruppsutveckling är arbete med dynamiska processer. Varje team är ett eget system, vilket påverkar teamets behov och därmed processens innehåll. Därför behovsanpassar vi på Feelgood våra utvecklingsinsatser, alltid med en medveten balans mellan evidensbaserade metoder och anpassning till teamets kontext. 

Feelgoods organisationskonsulter arbetar tillsammans med arbetsgivaren utifrån övertygelsen att effektiva och hållbara arbetsprocesser är väsentligt för god teamprestation och måluppfyllelse. Vi vet att teamutvecklande insatser har effekt och att design och implementering utifrån bästa tillgängliga evidens kan vara avgörande för resultatet.

Våra tjänster inom grupp- och ledningsgrupputveckling syftar till att skapa välfungerande team där medarbetarna mår bra och presterar på ett professionellt sätt i linje med verksamhetens uppdrag och mål. 

Samarbete behöver precis som andra färdigheter tränas på. Vi på Feelgood hjälper gärna era arbetsgrupper med det. Tillsammans med er utformar vi en plan som passar just för den aktuella gruppen.

Kreativitet kan bland annat tränas upp genom att bryta invanda mönster. Feelgoods ledningsgruppsutveckling är ett sätt att utmana den aktuella ledningsgruppen att testa nya vägar i syfte att utmana och utveckla den professionella rollen.

Eskalerade konflikter kan förebyggas genom att träna teamets färdigheter i konflikthantering, kommunikation och kollegialt stöd. För att förebygga konflikter är det också viktigt att beakta arbetets organisering. Vi har gärna ett nära samarbete tillsammans med dig som chef vid omorganiseringar, för att stödja i grupputvecklande processer.

Mer om Feelgoods stöd i grupp- och ledningsgruppsutveckling