Hoppa till huvudinnehåll
psykisk ohälsa man

Utredning och behandling Bedömning av medarbetarens situation och individanpassad behandling

Feelgoods utredningar och behandlingar inom skadligt bruk är speciellt utformade för arbetslivet. Vi hjälper chefer att uppfylla sitt arbetsgivaransvar, utreder situationen och genomför vid behov en anpassad behandling för medarbetaren. 

Vi arbetar enligt en kvalitetssäkrad process för att vara säkra på att vi erbjuder det stöd och den behandling som motsvarar medarbetarens och arbetsplatsens specifika behov. Processen syftar också till att i största möjliga mån säkerställa att förändringen blir bestående och att arbetsplatsen får den hjälp som krävs för att komma tillrätta med konsekvenser. Kontinuerlig uppföljning ger arbetsgivaren insyn och kontroll.

Feelgood är oberoende av behandlingsmetodik och genom en bred och individanpassad utredning kan vi hitta den bästa lösningen för både organisation och medarbetare. Vi har behandling i egen regi, behandlingshem och öppenvårdsbehandling, hos Nämndemansgården som är en del av Feelgood sedan 2022.

Medarbetaren får ett individanpassat behandlingsförslag med tydliga krav. Chefen får också stöd, kunskap och återkoppling under hela utrednings- och behandlingsprocessen. Arbetssättet ger en bättre prognos för en lyckad behandling. Uppskattat och lönsamt både för arbetsgivare och medarbetare.

Vänta inte på bevis. Agera redan när ni känner första oron, till exempel när någon har börjat prestera sämre eller inte verkar må så bra, är trött eller har ökad frånvaro. Feelgood kan hjälpa er ta reda på orsaken till ohälsa. Med vår kvalitetssäkrade utredning kan vi bekräfta eller utesluta problematik inom skadligt bruk, och vid behov skapa en tydlig plan framåt. Utredningen skapar goda förutsättningar för att säkerställa en bestående förändring för medarbetaren, och att arbetsplatsen kan komma tillrätta med konsekvenser för arbetet. Chefen får kontinuerlig rådgivning för att kunna agera, säkra arbetsplatsen och uppfylla sitt arbetsgivaransvar.

Arbetsgivaren har ansvar för att säkerställa arbetsplatsen och utreda risker. Skadligt bruk kan vara en stor risk. En påverkad medarbetare ska inte vara kvar på arbetsplatsen, chefen har rätt att bedöma om medarbetaren är arbetsför. Boka in ett samtal nästkommande dag då medarbetaren är nykter.

Feelgood kan ge stöd genom hela processen - utreda problematiken, föreslå lämpliga insatser och genomföra en individanpassad behandling.