Hoppa till huvudinnehåll
Person går i trappa

Kvalitet och miljö Vi vill ständigt bli bättre

Feelgood är auktoriserad medlem i Sveriges Företagshälsor. Som en ytterligare form av kvalitetssäkring har branschorganisationen infört ett auktoriserat medlemskap som ställer högre krav och som medlemmarna kan ansöka om. Syftet är att säkerställa kvalitativa och värdeskapande leveranser till branschens kunder. 

Vi arbetar aktivt med kvalitet och miljö

För oss innebär kvalitet att vi alltid ska uppfylla våra kunders behov och förväntningar. En viktig utgångspunkt i detta arbete är att kontinuerligt och systematiskt mäta våra kunders syn på vårt arbete och våra tjänster. Resultatet av våra mätningar utgör en viktig del av vårt kontinuerliga utvecklingsarbete. Kundklagomål och synpunkter tas på största allvar. 

Ansvaret för vårt kvalitets- och miljöarbete ligger ytterst på VD och våra affärschefer. 

Vi har tydliga policyer samt en enhetlig affärs- och verksamhetsstyrning med utmanande mål för respektive affärsområde. Vi strävar hela tiden efter att höja vår kvalitetsnivå genom ständiga förbättringar. 

Feelgood följer företagshälsovårdsbranschens egen kvalitetsspecifikation för svensk företagshälsovård. Vi är certifierade enligt ISO (kvalitet, miljö och arbetsmiljö). ISO är ett testat och utprovat internationellt system för att kunna leda en verksamhet systematiskt, för att i alla led kunna tillfredsställa kunderna utifrån kvalitetssynpunkt och säkerställa ett systematiskt arbete för att minska belastningen på den yttre miljön.  

Vi har följande certifikat:

  • Kvalitetsspec för svensk företagshälsovård  
  • ISO 9001:2015    
  • ISO 14001:2015  
  • ISO 45001:2018

Certifikatet är en kvalitetsstämpel och innebär att vi årligen blir granskade av ett oberoende certifieringsföretag, LRQA Sverige AB.

Patientförsäkring

Feelgoods patientförsäkring täcker all vård vid vår hälso- och sjukvårdsinrättningar. För mer information om patientförsäkringen kontakta info@feelgood.se.