Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt Nyheter, aktuella teman och aktiviteter

Här håller vi dig uppdaterad med det som är aktuellt just nu hos oss på Feelgood och inom områdena hälsa, arbetsmiljö och friska organisationer. Här kan du läsa nyheter och aktuella artiklar, prenumerera på vårt nyhetsbrev eller anmäla dig till något av våra öppna informations- och utbildningstillfällen.

skadligt bruk

Hur kan vi skydda mot skadligt bruk? 

Nuvarande situation med utbrett distansarbete och många som känner oro och stress på grund av pandemin, uppfyller oroande nog de flesta riskfaktorerna för alkoholproblem och andra former av skadligt bruk. Forskning visar att ensamarbete och hemarbete har en stark koppling till skadligt bruk. Brist på rutiner och social kontroll ökar risken. Kombinationen alkohol och stress leder dessutom ofta till en nedåtgående spiral. 

Utmaningarna är nu extra stora för medarbetare som redan har ett skadligt bruk och egentligen behöver befinna sig på en arbetsplats som ställer tydliga krav. Men hemarbete är en riskfaktor för oss alla.