Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt Nyheter, aktuella teman och aktiviteter

Här håller vi dig uppdaterad med det som är aktuellt just nu hos oss på Feelgood och inom områdena hälsa, arbetsmiljö och friska organisationer. Här kan du läsa nyheter och aktuella artiklar, prenumerera på vårt nyhetsbrev eller anmäla dig till något av våra öppna informations- och utbildningstillfällen.

jobbar tillsammans

Vad är viktigast för att motverka stress i en organisation och arbetsgrupp?

Arbetsmiljöarbetet har kommit långt i Sverige. Visst förekommer det fortfarande exempel på en sämre fysisk arbetsmiljö med risker och olyckor, men med internationella jämförelser har Sverige låg frekvens av kroppsliga skador orsakade av arbetet. Däremot ligger vi högt när det gäller psykiska besvär orsakade av arbete. Intressant är att forskningen tyder på att hur man psykiskt uppfattar sin arbetsplats är viktigare för hälsan än hur den är fysiskt ordnad, dvs den psykosociala arbetsmiljön påverkar hälsan mer än den fysiska.