Hoppa till huvudinnehåll

Feelgood-dagen Inspiration och insikter för ett hållbart arbetsliv

Ett inspirerande digitalt event för chefer, HR och andra som är engagerade i arbetsmiljöfrågor. En rykande färsk Jobbhälsorapport. Dilemman kring hybridarbete och gränsen mellan arbetsliv och privatliv. Arbetsglädje och hyggliga ledare, och exempel på hur man skapar ett friskt företag. Du får lyssna till flera av Feelgoods experter, och användbara tips från vinnaren av utmärkelsen Sveriges friskaste företag 2023. Feelgood-dagen sändes live 29 maj 2023.

 

Här kan du se hela Feelgood-dagen 2023

Här ovanför kan du följa hela sändningen från Feelgood-dagen i efterhand. För dig som missade någon del av dagen, eller vill lyssna igen på något som var extra intressant, kan du här nedanför även se varje avsnitt för sig.

 

Inledning

Joachim Morath, vd Feelgood
Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood
Magnus Nyqvist, säljchef och ansvarig affärsutveckling Feelgood skadligt bruk

 

Feelgoods Jobbhälsorapport 2023

På Feelgood-dagen släpper vi årets Jobbhälsorapport - en insiktsrapport om hur arbetsmiljön ser ut i landet. Ofta beskrivs arbetslivet som fullt av brister, missnöje och allt tuffare villkor. Det är lätt att fångas av den bilden, men Jobbhälsorapporten ger en annan syn. Det som dominerar är faktiskt ett stabilt friskt arbetsliv där medarbetare trivs bra och ofta upplever arbetslivet som stödjande, meningsfullt och där chefer och arbete i sig är en friskfaktor. I årets rapport ser vi även bland annat hur pandemin påverkat hälsan och att kvinnors hälsa försämrats men att det inte kan knytas till faktorerna som rör arbetet och arbetssituationen.

Jobbhälsorapporterna baseras bl a på Feelgoods hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökning (HALU) där ca 20 000 av våra kunders medarbetare årligen svarar på frågor om hälsa, mående, livsstil och syn på jobbet. Med statistiken och intervjuer med experter på Feelgood, fördjupar vi oss i såväl det aktuella läget som trender över tid.

Rapportpresentation: Petter Odmark, vice VD Reform Society
Panel: Charlotte Valleskog, chefspsykolog Feelgood, Daphne Enstam, chefsläkare Feelgood, Joachim Morath, vd Feelgood och Petter Odmark, vice VD Reform Society.
Moderator: Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood

 

Arbetsglädje ger hållbara arbetsplatser

Vi mår bra när vi känner att det vi gör är meningsfullt, hanterbart och begripligt. Det gör oss gott att få fokusera på de saker vi är bra på. Vi mår även bra av att få utvecklas och växa. En arbetsplats som präglas av arbetsglädje och nöjda medarbetare är mer produktiv. Men vad är arbetsglädje? Hur skapar man ett sådant klimat och hur påverkar det hälsa och hållbarhet i längden. Hur främjar du som chef arbetsglädje och hälsa på jobbet?
Linn Nyström, hälsocoach Feelgood

 

Vinnaren i Sveriges friskaste företag 2023

Feelgood utser för sjätte året i rad Sveriges friskaste företag, för att lyfta goda exempel på arbetsgivare som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en välmående och sund arbetsmiljö. RO-Gruppen, det företag som i år lyckats allra bäst i Feelgoods utmärkelse, berättar om hur de arbetar med arbetsmiljö och hälsa i sin organisation. 
Joachim Morath, vd Feelgood
Carola Lemne, tidigare vd på Svenskt Näringsliv och juryns ordförande
Maria Sigfridsson, chef People & Culture RO-Gruppen

 

Hybridens vardag, dilemman och lösningar

Hybridarbete fungerar olika bra för olika personer, och det finns psykologiska förklaringar till varför. Idag är hybriden en självklarhet för många, men fungerar fortfarandet inte alltid och allt passar inte i hybrid. Hur ska vi tänka, både som chef och som medarbetare? Hur hanterar du som chef skilda behov och förväntningar? Hur bygger du relationer och jobbar med inkludering som chef? Hur vet du vad ditt team behöver?
Alexandra Sjöström, psykolog och organisationskonsult, Feelgood
Suzanna Lagerroos, psykolog och organisationskonsult, Feelgood

 

Var går gränsen mellan hälsa i arbetsliv och privatliv?

Gränsen mellan arbete och privatliv kan vara hårfin och svår att dra. En dålig dag på jobbet följer ofta med hem och påverkar privatlivet. Och vice versa. Oro hemma och en inaktiv livsstil påverkar prestationen på jobbet. Men går det att dra gränser? Vad gäller för t ex stress, sömn, motion, svåra familjesituationer, alkoholproblem? Vad kan du fråga om? Hur långt ska du gå som chef? Vad kan eller bör du agera på som inte är arbetsrelaterat? Vad kan man förvänta sig av medarbetaren?
Moa Minischetti, psykolog Feelgood
Kristina Forsmark Mattsson, HR-chef Feelgood

 

Medmänsklighet och hygglighet i det nya ledarskapet

Mitt i lågkonjunktur, oro och kriser, och efter en pandemi som förändrade vårt arbetsliv ser vi ett behov av nya ledarstilar. Vi jobbar mer flexibelt. Vi har en ökad förändringstakt. Det är svårare för chefer att vara stöd. I detta är ett framgångsrikt ledarskap att visa medmänsklighet, respekt och samhörighet; att leda med tillit, i förändring, coachande och värdebaserat m m. Nu behöver chefer bli mer mänskliga och hyggliga.
Charlotte Valleskog, chefspsykolog Feelgood

 

Aktiva pauser

Kristin Bastrup-Frank, hälsopedagog Feelgood

 

Avslutning

Joachim Morath, vd Feelgood
Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood
Magnus Nyqvist, säljchef och ansvarig affärsutveckling Feelgood skadligt bruk

 

Frågor?

Om du har några frågor om Feelgood-dagen, mejla oss på feelgooddagen@feelgood.se